Försiktiga steg karakteriserar Obamas Kinabesök
En kvinna i Shanghai går förbi en tidningskiosk där man visar kinesiska tidningar som rapporterar om USA president Barack Obamas besök i Kina. (foto: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


Tonen för president Barack Obamas besök i Kina sattes tidigt. Inför besöket greps oliktänkande över hela landet, i så kallade ”mjuka arresteringar” som husarrest och kameraövervakning av polis.

Emily Chang på CNN och hennes kamerateam blev också gripna en kort stund efter att ha filmat en T-shirt med en bild av Obama som Mao Zedong, Kinas första kommunistledare. Tröjorna har varit populära i Kina sedan Obama valdes till president 2008.

Obamas tal inför en grupp studenter i Shanghai på måndagen hanterades på liknande sätt. Man hoppades att talet skulle sändas live över hela Kina, men det sändes endast på lokal-TV och hölls inför en grupp av handplockade studenter.

Obama och ledaren för Kinas kommunistparti (KKP) Hu Jintao konstaterade tidigt att de båda länderna har sina olikheter, något som tillfälligt åsidosattes under det tre dagar långa besöket.

Enligt Freedom House Asiens analytiker Sarah Cook, censurerar KKP Obamas Kinavisit genom att gripa och övervaka oliktänkande, samtidigt som man begränsar Obamas tal till det kinesiska folket, vilket tyder på en osäkerhet inom KKP:s system.

– Regimen är mycket känslig och rädd för sina egna medborgare. Den är väldigt känslig ifråga om oliktänkande, sade Cook.

Frågan om mänskliga rättigheter är fortfarande ett känsligt ämne mellan de två länderna. Obama närmade sig ämnet försiktigt.

Presidenten uttryckte tydligt vikten av skydd för religionsfrihet och rättigheter för etniska minoriteter, och gick sedan omedelbart in på vikten av att återuppta dialogen mellan Dalai Lama och hans representanter och den kinesiska regeringen, sade Jeff Bader från det nationella säkerhetsrådet för asiatiska frågor på tisdagens presskonferens.

Dalai Lama berättade för den italienska nyhetsbyrån ANSA att han välkomnar samtal mellan Kina och Tibet.

Till KKP-ledarnas belåtenhet erkände dock Obama Tibet som ett kinesiskt territorium. Obama vägrade också att träffa Tibets andlige ledare Dalai Lama när han var i Washington förra månaden. Mötet har senarelagts till efter Kinabesöket.

– Det primära syftet med denna resa var att skapa goda relationer, säger Matthew Gertken, en kinaanalytiker på företaget Stratfor.

Några avtal offentliggjordes inte utan sammanfattades i ett gemensamt uttalande på tisdagen. Bland dem fanns avtal om miljöpolitik, varav de flesta redan påbörjats.

– Det här var bara ett slags formellt erkännande av denna process. För övrigt var det från båda sidor bara en sorts upprepning om att de hoppas att relationerna kommer att fortsätta vara goda, sade Gertken.

Handeln var fortfarande den mest angelägna frågan. Kina har en exportbaserad ekonomi och en femtedel av exporten går till konsumenter i USA, så landet är beroende av den amerikanska marknaden.

– Det är viktigt att komma ihåg att för kineserna är detta en fråga om social stabilitet. Om deras ekonomiska tillväxt börjar avta och de inte kan behålla arbetstillfällen och sysselsättning, då står de verkligen inför politiska och sociala problem, sade Gertken.

– Handeln är den största källan till oro för båda länderna och Kina vet att landet är mycket sårbart. Kina är berorende av att USA återhämtar sig och att USA inte tar till protektionism eller andra handelshinder, sade Gertken.

En av de frågor som förblev obesvarad av KKP-ledarna var USA:s begäran om att de skulle höja den kinesiska valutans värde.

Enligt Gertken har amerikanerna ofta påpekat för Kina att de minskar sin valutas värde eftersom valutans värde betraktas som lägre än vad det borde vara. På så sätt har de möjlighet att snabbt öka sin export och stjäla marknadsandelar från andra länder, däribland USA.

Frågan om Kinas valuta togs också upp under en presskonferens i Peking på tisdagen, där den biträdande nationella säkerhetsrådgivaren Mike Froman besvarade frågan om handeln mellan USA och Kina.

– Kinas uttalade avsikt att liberalisera eller förändra mot en mer marknadsorienterad växelkurs med tiden är en viktig del av en balanserad tillväxt, sade Froman och tillade att han inte tänkte ”analysera innebörden” i Kinas svar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25337/