Försäkringsbolag behöver tänka nytt för att bekämpa bedrägerier
Försäkringsbedrägeri brott ökar men få anmäls. (Foto: Matt Cardy/Getty Images)


Försäkringsbolag borde arbeta med aktivt och kunskapsbaserat för att minska försäkringsbedrägerierna, är slutsatsen i en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat.

Med fler kontroller och bättre samverkan mellan försäkringsbolagen och rättsväsendet skulle fler försäkringsbedragare kunna upptäckas.

Men försäkringsbolagen är rädda för att förlora sina kunder om de inför fler kontroller och gör fler polisanmälningar. De vill inte ge ett intryck av att de är utsatta för bedrägerier, eftersom kunder då kanske väljer andra försäkringsbolag. I nuläget använder man också mer intuition än verklig kunskap när man letar bedrägerier, enligt Brå.

Försäkringsföretagens branschorganisation, Svensk försäkring, vill undersöka hur de kan skärpa kontrollerna utan att det får negativa effekter för de ärliga försäkringstagarna. Bedrägerierna kostar uppskattningsvis 2,5-5 miljarder kronor årligen

— Det är i slutändan alla försäkringstagare som drabbas genom högre premier och sämre villkor, säger Anna Jonsson, utredare på Brå.