Förordningar mot hemlösa kan bryta mot den amerikanska konstitutionen


Allt fler städer runt om i USA har börjat införa lagar med nolltolerans mot hemlösas levnadssätt. Att förbjuda folk att sova på allmänna platser, campa, förvara tillhörigheter på allmänna platser och att dela ut mat, är några av de förbud som tillkommit i städer riktade mot hemlösa människor.

Stödgrupper åt hemlösa anser att det är alarmerande när kriminaliserandet har blivit en trend. Enligt grupper som National Coalition for the Homeless (NCH) och National Law Center on Homelessness & Poverty (NLCHP) har dessa trender stadigt ökat de senaste 30 åren.

Kriminaliseringstrenden “inkluderar åtgärder som riktar sig mot hemlösa personer genom att göra det olagligt att utföra livsuppehållande aktiviteter på allmänna platser”, skriver NCH i en rapporten ”A Dream Denied: The Criminalization of Homelessness in U.S. Cities”. Picknick och andra godkända tillställningar är tillåtna, men välgörenhetsorganisationer är förbjudna att dela ut mat till fattiga människor.

De två välgörenhetsorganisationerna rankade, år 2005, städer med tuffa kriminaliseringslagar som de “20 tuffaste städerna”.

Trots att Philadelphia inte är med på listan över de 20 tuffaste amerikanska städerna, är City of Brotherly Love och borgmästaren Michael Nutter svarande i åtalsstämning som American Civil Liberties Union (ACLU) of Pennsylvania har lämnat in vilken handlar om förbudet att ge mat till folk i allmänna parker.

ACLU säger att förbudet att dela ut mat till hungriga, bryter mot det första författningstillägget (First Amendment). ”De här förbuden riktar sig mot hemlösa och ingen annan”, sade Reggie Shuford, ordförande i ACLU of Pennsylvania, i ett pressmeddelande. ”Uppenbarligen är stadens rykte viktigare än våra klienters konstitutionella rättigheter att utöva sin religion och sina behov som hemlösa”.

Atlanta ligger på fjärde plats på listan som tuffaste stad. Ändå satte borgmästare Kasim Reed igång Street Homelessness Initiative i april som syftar till att få bort folk från gatan. Reed sade i ett tal att initiativet ”är nästa steg i vårt engagemang för att se till att Atlanta inte bara är en stad för upptagen för att hata, utan också se till att vi inte är alltför upptagna för att älska”.

De kommunala myndigheternas nedslag har fått en federal byrå att driva ärendet vidare genom att studera och rekommendera alternativ till kriminalisering.

I sin rapport från 2012, “Searching out Solutions: Constructive Alternatives to the Criminalization of Homelessness,” har U.S. Interagency Council on Homelessness uppmanat städer att erbjuda “konstruktiva alternativ” hellre än straffåtgärder för att lösa problemet med hemlösa personer.

Enligt ett pressmeddelande från NLCHP säger den federala rapporten att sådana kriminaliseringsåtgärder “underminerar de konkreta lösningarna och kan bryta mot de hemlösas konstitutionella och mänskliga rättigheter”.

”Publiceringen av rapporten är välkommen i en avgörande fråga och allt viktigare för hemlösa amerikaner”, sade Maria Foscarinis, ordförande i NLCHP, i ett pressmeddelande.

Foscarinis tillade att “rapportens verkliga betydelse beror på om de federala myndigheterna är villiga att hålla lokala områden ansvariga för att skydda dessa rättigheter, istället för att tillåta städer att bryta mot dem – samtidigt som man ofta använder federala skattemedel”. Hon uppmanar också den federala myndigheten att tillhandahålla resurser för de alternativ som föreslagits.

Översatt från engelska.