Förolyckad qigongmästare avslöjade KKP:s militära hemligheter
Bilden i datorn visar bilvraket som Zhang Hongbao dog i. (Foto: The Epoch Times)


Zhang Hongbao, grundare av qigongmetoden Zhong Gong som ett tag var mycket populär i Kina, dog 31 juli under märkliga omständigheter i en bilolycka i USA. Den 3:e september meddelade Zhong Gongs huvudkontor att det skapats en kommitté som ska undersöka de verkliga orsakerna bakom den bilolycka som förorsakade hans död.

Kommittén påstår att det kinesiska kommunistpartiet försökte ”mörda, förtala och falskt anklaga” Zhang Hongbao. Enligt denna rapport ”kunde KKP slippa sin oro endast genom att göra sig av med Zhang Hongbao”. Deras undersökning fokuserar direkt på KKP.

Undersökningskommitténs tillkännagivande

Enligt Zhong Gongs webbsida Tianhua var KKP ofta oroligt för att den kinesiska qigongmetoden Yangsheng Yizhi Gong (förkortad som Zhong Gong), bestående av övningar och meditation, skulle bli det största motståndspartiet i Kina. Där skrevs att KKP ”oroar sig mycket för Zhang Hongbao, som har stor förmåga att mobilisera många människor, och som en möjlig politisk ledare, därför har de gjort allt som står i deras makt för att finna ett sätt att få Zhang utlämnad och avrättad. Endast genom att ta bort Zhang Hongbao kunde man vittra sönder Zhong Gong-organisationen och på så sätt slippa oroa sig”.

Tillkännagivandet sade även: “Innan 1999, gjorde KKP sju hemliga attacker och ett mordförsök på Zhang Hongbao. År 2000, då Zhang anlände till USA för att söka moraliskt stöd och politiskt asyl, anklagade KKP Zhang på falska grunder för ett antal mord, vilket ledde till att Zhang hölls fängslad i Guamfängelset 444 dagar. Denna politiska förföljelse mot Zhang fortsatte även efter Zhang fått politiskt asyl i USA och kom till Washington DC år 2001. Efteråt utsattes Zhang återigen för husarrest och fångenskap.

Med start den 15 mars 2003 då Zhang Hongbao började förbereda en skuggregering som skulle inskränka KKP:s enväldiga regim blev Zhang kallad till rättegång för att svara på fem allvarliga anklagelser inklusive en misstänkt kidnappning och blev därmed ställd inför 40 åtalspunkter. Zhang blev offer för KKP:s politiska förföljelse kallad ”9-11 halshuggningsprocessen”, som var utformad av KKP:s spioner i USA för att utnyttja USA:s ”Patriot act”-lagar till att få Zhang utlämnad till Kina för att kunna avrätta honom där.

Den 28 februari 2006 vann Zhang ett brottmål, och snart blev andra rättegångar mot honom inställda. Det återstod endast ett civilmål och ett arbetsrättsligt fall. Precis när ”9-11 halshuggningsprocessen” var på väg att misslyckas och raden av rättegångar helt på väg att upplösas och det verkade ljusna för Zhang Hongbao dog han plötsligt i en mystisk bilolycka.

Undersökningskommittén är fast besluten att “noga undersöka sanningen och omständigheterna som ligger till grund för Zhang Hongbaos bilolycka, och skänka frid åt den avlidnes Zhangs själ ”.

KKP:s tre dödsvapen

Efter Zhangs bilolycka började en artikel som Zhang skrev i februari 2005 att spridas över internet. Den heter ”KKP:s post-nukleära supervapen och dess geostrategiska mål”. Tidigare jobbade Zhang som specialist inom KKP:s beväpnade styrkor och i artikeln avslöjade han många militära hemligheter.

Zhang berättar i artikeln att KKP har tre mycket destruktiva vapen för att terrorisera världen. Det första är rymdbaserade postnukleära supervapen – storskalig maktteknologi högt uppe i luftrummet. Det andra är geologiska post-nukleära super vapen – jordbävningar och tsunamis skapade av människan. Och det tredje är mänskliga post-nukleära vapen – övernaturliga förmågor tillämpade i militärt syfte.

Den 14 augusti 2003 drabbades en stor del av mellanvästra och nordöstra USA liksom södra Kanada av strömavbrott. Inom en och en halv månad upplevde allierade till USA, England, och andra europeiska länder strömavbrott i stor skala av okända orsaker.

Enligt den information Zhang Hongbao fick samt slutsatser han drog från tal av ställföreträdande ordföranden i KKP:s Militärkommitée Zhang Wannians, och ställföreträdare generalchefen i Folkets Befrielsearmé Xiong Guangkai, konstaterade Zhang att den ovan nämnda händelsen kunde vara ett KKP-experiment med högteknologiska mikrovågsvapen i rymden, vars syfte var att nå USA. Om strömavbrottet hade varat i en vecka då hade inga fordon som drivs med petroleum kunna tanka. Om strömavbrottet varat i två veckor hade vissa människor dött av svält eller kyla. Om strömavbrottet hade varat i en månad hade mer än hälften av befolkningen dött av svält eller kyla. Om det fortsatt hade dödssiffran ökat betydligt och det hela hade lett till en fullständig kollaps av USA.

Märkligheter kring jordbävningar

I redogörelsen för det andra dödsvapnet gav Zhang Hongbao ett exempel Kinas förre president Jiang Zemin avslöjade av misstag, som egentligen var hemligt. Jiang sade ”I slutskedet kommer det att bli en jordbävning.” Sedan analyserade Zhang en jordbävning som mätte 7,6 grader på Richterskalan i länet Nantou, Taiwan den 21 september 1999, jordbävningen i New Jersey, USA år 2002, sedan i Niigata, Japan den 23 oktober 2004, samt tsunamin i södra Asien i december 2004. Enligt Zhang var dessa jordbävningar och tsunamin skapade av KKP.

Till exempel, efter att man hade analyserat abnormaliteter i Taiwans jordbävning sade Zhang Hongbao ”Vid den tiden försiggick en het debatt mellan de båda sidorna angående Lee Tung-huis förslag om ett land – två system och det såg ut som att ett krig var på väg att bryta ut. Men inför den kraftiga jordbävningen blev båda sidor förstummade. Kort därefter såg människorna att Jiang Zemin höll en högtidlig ceremoni för att fira Kinas storhet och styrka i världen. Han var otroligt arrogant.”

New Jersey ligger inte i en jordbävningszon; därför är varje seismisk aktivitet där väldigt märklig. Där finns inte heller några som helst varningssystem. New Jersey ligger cirka två och en halv timmes bilfärd från landets politiska centrum, Washington D C, ungefär samma avstånd som mellan länet Nantou och Taipei, Taiwans politiska centrum. Dessutom inträffade jordbävningen i Taiwan under en period av politisk spänning över Taiwansundet, på samma sätt var relationen mellan USA och Kina spänd före jordbävningen i New Jersey.

Zhang Hongbao fann märkliga omständigheter även vid tsunamin i södra Asien den 26 december 2004. Enlig hans analys förstördes viktiga anläggningar i det strategiska Malackasundet. Detta eliminerade inte bara alla eventuella hot från Indien mot Kina, utan viktigare var att detta gav Kina en säkerhetsgaranti i en framtida Kina-USA strid.
 
Zhang Hongbao påminde även läsarna om att Tsunamin ägde rum den 26 december. Det sammanfaller med KKP:s grundare Mao Zedongs födelsedag. Kan det vara ett slump? Eller använde Maos anhängare denna metod att stödja sin forna ledare?”

Forskar i övernaturliga förmågor

Vad gäller det tredje dödliga vapnet, listade Zhang Hongbao experiment med övernaturliga förmågor som var offentligt testade och bevisade. Han publicerade även en serie bilder som bevisade de övernaturliga förmågornas existens och styrkan i magiska konster.

Zhang Hongbao beskrev även aktuella projekt som utforskats och utvecklats för att tillämpas militärt:

  •  Utveckla möjligheten att upptäcka fiendetrupper utom räckhåll
  • förfina förmågan att läsa tankar, planer och intentioner vad gäller fiendens högt uppsatta ledare
  • utveckla förmågan att fysiskt störa militära ledare, öka pulsen och blodtrycket, skapa förvirring och försämra deras mentala funktion.

Vidare uppgav Zhang att användandet av telekinesiska förmågor för att mörda viktiga fiender var under utveckling. Detta innefattar att människor som kan utveckla förmågan att starta en brand från långt avstånd, sätta in stålnålar, eller andra metoder har sökts för att träna upp dessa.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-9-8/45723.html