Forntida egyptiers smink fungerade som medicin
Smink eller medicin? Forskarna har upptäckt medicinska egenskaper i det smink som de forntida egyptierna använde. (Wikimedia Commons)


De forntida egyptierna bar för tusentals år sedan smink och trodde att gudarna Horus och Ra skulle skydda dem som hade smink mot ett antal ögonsjukdomar och hudåkommor.

Detta var ingen vidskepelse, enligt forskare från Pierre and Marie Curie University i Frankrike. I en artikel i tidskriften Analytical Chemistry den 15 januari beskrivs hur medicinska egenskaper har upptäckts i sminket.

Forskarna genomförde kemiska analyser med elektronmikroskop och kvantitativ röntgendiffraktion på 52 typer av smink som bevarats i Louvren i Paris.

Forskarna upptäckte att sminket tillverkades genom att blanda fyra blymineraler – det mörka blyglans (blysulfid) och det vita blyspat (blykarbonat), fosgenit (blykloridkarbonat), och lauronit (blykloridhydroxid).

Man vet att mycket små koncentrationer av blyjoner reagerar med huden och stimulerar en överproduktion av kvävemonoxid. Denna molekyl är en viktig biologisk budbärare hos däggdjur. En av dess funktioner är att stimulera immunförsvaret, säger forskarna i rapporten.

– Man kan hävda att dessa blyföreningar avsiktligt tillverkades och användes i forntida egyptiska formler för att förhindra och behandla ögonsjukdomar genom att aktivera celler i immunförsvaret, skriver forskarna.

Den ovanliga fosgeniten och lauroniten finns inte i eller i närheten av Egypten och forntida texter antyder att de framställdes på syntetisk väg som läkemedel.

För att läsa forskningsrapporten, gå in på http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ac902348g

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28214/