Förhöjd risk för cancer av mobiltelefonanvändning visar forskare
En ny studie som är den största hittills på öronspottskörtelcancer och mobiltelefonanvändning, visar kraftig ökning av risken för cancer på öronspottkörteln. (Foto: AFP/Tim Sloan)


En ny kinesisk undersökning visar att personer som använt mobiltelefon mest och längst tid är också de som löper störst risk att drabbas av öronspottskörtelcancer. 

Forskare i Peking har sett att daglig användning av mobiltelefon på mer än 2,5 timmar om dagen ökar risken 16-31 gånger, beroende på tumörtyp. 

Politikerna måste nu ta sitt ansvar och gå ut och varna allmänheten för riskerna med mobiltelefoner, anser Mona Nilsson, som är svensk eldsjäl och expert på mobiltelefonins hälsorisker. Efter tio års användning av mobiltelefon är risken förhöjd med mellan 10 och 20 gånger, menar hon vidare i ett pressmeddelande.

Studien, som är den största hittills på öronspottskörtelcancer och mobiltelefonanvändning sträcker sig fram till 2010, och visar en kraftig ökning av risken för cancer på öronspottkörteln. 

Öronspottkörtlarna är belägna framför hörselgången intill käkvinkeln, där de utmynnar på kindens insida och utsöndrar saliv, alltså det område som är mest mobilstrålningsexponerat.  

En något förhöjd risk för öronspottkörtelcancer sågs också i den internationella WHO/IARC-studien Interphone som presenterades 2008.

Enligt den israeliska forskningsledaren professor Siegal Sadetzki finns det ett samband mellan mobiltelefonanvändning och cancer och det är i synnerhet barn och tunga användare som löper de största riskerna. 

Den nya kinesiska studien har betydligt fler cancerfall som använt mobilen under minst tio år, jämfört med de tidigare studierna. I forskningshänseende krävs det en lång latenstid för att upptäcka signifikanta riskökningar i epidemiologiska studier.

De nya rönen oroar Mona Nilsson som anser att allmänheten måste varnas. 

– Politikerna måste nu ta initiativet och gå ut och varna allmänheten och i synnerhet barn och ungdomar, eftersom de är känsligare.

Mona Nilsson, beskriver ett fall av spottkörtelcancer där den drabbade mannen fick cancer just i det område där han under åtta år intensivt använt mobiltelefonen. De första symtomen av strålningen var svår elöverkänslighet, men fem år senare fick han diagnosen malign spottkörtelcancer. Hela förloppet från det att han började använda mobiltelefon tills det att han fick diagnosen tog tretton år.

Mona Nilsson har under många år granskat all forskning kring mobiltelefoner och 2010 kom hon ut med boken Mobiltelefonins hälsorisker. Hon har i många debattartiklar ifrågasatt Strålskyddsmyndigheten och de experter som avfärdar riskerna.

– Allmänheten har blivit lurad och invaggad i falsk trygghet, medan forskningen visar en röd varningsflagg för den trådlösa tekniken. Det gäller både mobiltelefonerna, mobilmasterna och de trådlösa datanätverken. Allmänheten måste få veta sanningen och varnas för riskerna. Media måste kritiskt börja granska SSM och deras experter. De har allt för många gånger vilselett och ljugit om vad vi vet om skadeverkningarna av mobiltelefonin. Boken Mobiltelefonins hälsorisker ger många exempel på det, säger Mona Nilsson.

Fakta:

Vanliga symptom på elöverkänslighet är:

Hetta eller brännande känsla i huden, klåda, sveda i ögonen, trötthet, tung i huvudet, huvudvärk, illamående, yrsel och koncentrationssvårigheter.

Källa: Vågbrytaren, Stockholm.