Förföljelsen i Kina drabbar fler än Falun Gong-utövare
Arbetslägret Masanjia har varit en av många platser där Falun Gong-utövare förföljts. (Foto: Epoch Times)


Den gångna veckan var det elva år sedan den kinesiska regimen förbjöd Falun Gong och inledde en omfattande förföljelse mot den stillsamma kultiveringsmetodens miljontals utövare. Men Falun Gong-utövarna är inte de enda offren.

Efter kommunistpartiets beslut att förfölja Falun Gong, fattat 20 juli 1999, brändes Falun Gong-böcker till allmän beskådan och från den statstyrda median vällde det ut propaganda som svartmålade metoden. Utövarna berövades yttrandefrihet och rätten att utöva sin tro, samt rättsligt skydd. Skolor stängde för elever som utövade Falun Gong och företag medverkade till att anställda utövare fängslades och torterades.

Falun Gong-utövarna är i dag den största gruppen samvetsfångar i världen. Hundratusentals sitter utomrättsligt fängslade. Tiotusentals har torterats i fångenskap under vakternas försök att få dem att ge upp sin tro.

När förtrycket av Falun Gong tog fart under 1999 hade utövarna aldrig givit uttryck för några politiska ambitioner. De var inte subversiva. De sökte inte en politisk förändring utan verkade för en förändring av sina egna hjärtan.

De var inte politiska dissidenter utan var andliga dissidenter. I ett land där våldet förhärligats av kommunistpartiet valde de att tro på medkänsla och tolerans. I ett politiskt system som förstörts av bedrägeri och korruption använde de sig av ärlighet. Och i ett Kina där det nya mantrat var ”att bli rik är underbart” sökte de inte meningen i pengajakt utan i meditation, självreflektion och altruism.

Falun Gong-utövarna är inte de enda offren i denna förföljelse. Förtrycket leds av kommunistpartiet och dess säkerhetsstyrkor, men genomförs med hjälp av hundratals miljoner kinesiska medborgare.

Poliser som gick in i yrket för att skydda människor tvingas fängsla äldre kvinnor som mediterar i parker.

Vakter i arbetsläger hotas med att bli av med jobbet om de inte deltar i tortyr och övergrepp mot fängslade Falun Gong-utövare. Reportrar och redaktörer tvingas producera hatpropaganda mot metoden.

Lärare förväntas se till att ingen av deras elever tror på Falun Gong och arbetstagare ska ange duktiga medarbetare så att de skickas till arbetsläger.

Vanliga medborgare erbjuds ekonomisk belöning för information om grannar utövar Falun Gong och domare tillåts inte döma enligt lagen när Falun Gong-utövare står inför rätten.

Och även om de inte utsätts för något så har alla kineser fått höra av landets ledare att de ska hata Falun Gong, att känna förakt för dess lära om sanning, medkänsla, tålamod, och om att förhålla sig tyst och stillsam när man möter orättvisa.

Dessa människor är också offer för förföljelsen av Falun Gong. De sitter förvisso inte bakom galler och förvägras inte undervisning eller jobb på grund av sin tro. De har emellertid förvägrats något mycket viktigare än fysisk frihet: ett rent samvete. De har bestulits på sin integritet och hindrats att se sanningen. Det är för dessa människor Kinas Falun Gong-utövare fortsätter att riskera sina liv, genom att fortsätta berätta vad Falun Gong är. Från små underjordiska tryckerier har de mött störtfloden av regimpropaganda, med informationsmaterial som berättar vad Falun Gong egentligen är.

De har startat en satellitstation för tv-sändningar till Kina och tagit fram datorprogram som hjälper landsmän att bryta igenom internetcensuren, och gett miljontals kineser tillgång till information.

De har bildat skapat artist- och konstnärsgrupper som för fram budskapet om fred, medkänsla och ärlighet till det kinesiska folket.

Idag finns det utrymme för optimism. Allt fler kineser vägrar medverka i förföljelsen av Falun Gong. Det skrivs många brev till Falun Gongs Internetsidor som visar på ett stort stöd och en solidaritet med de förföljda utövarna.

Tiotals människorättsadvokater försvarar aktivt Falun Gong-utövare, trots att de vet att de riskerar att bli av med advokatlicensen och troligen blir utsatta för tortyr.

Allt fler kineser vägrar böja sig för hoten om våld, eftersom de vet att ett liv utan samvetsfrihet inte är värt att leva. De inser att det är rätten att söka sanningen och jobba för självförverkligande gör oss till människor. Det är också vad som gör ett folk starkt och som ger mening och värde till livet. Det får länder och kulturer att blomstra och det är också det som en dag kommer att få Kina att utveckla sin fulla potential.

Levi Browde är talesman för Falun Dafa Information Center i USA.


Detta är en något förkortad version av den engelska originalartikeln. Läs hela artikeln här:

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39486/