Förföljelsen av Falun Gong fortsätter 2015
Kvinnor mediterar under Falun Gongs gruppövning i San Francisco den 15 oktober 2014. (Foto: Dai Bing/Epoch Times)


Den kinesiska regimens myndigheter har fortsatt att arrestera och tortera, ibland till döds, utövare av den traditionella meditationsmetoden Falun Gong under de tre första månaderna av det nya året. Statistiken är ofullständig men avslöjar att det gjorts hundratals olagliga frihetsberövanden, och att dussintals utövare har dött till följd av misshandel i häkte.

Några vanliga övergrepp som utövare utsätts för omfattar hjärntvätt, grov misshandel, elchocker, bränning, naglar dras ut, tvångsinjektion med farliga droger, sömnbrist, exponering för extrema väderförhållanden, samt tvångsarbete.

Falun Gong har förföljts i Kina sedan 1999, utan laglig grund. Minghui.org, en webbplats som drivs av Falun Gong-utövare som dokumenterar kommunistregimens förtryck, fann att 867 utövare greps av kinesiska myndigheter från januari till och med mars. Av den siffran var 405 formellt arresterade i 17 olika provinser och 123 ställdes inför rätta. 81 utövare dömdes till fängelse i domstol.

Minst 30 dödade januari-mars

Liksom under tidigare år har förföljelsen av Falun Gong varit allvarligast i de norra och nordöstra provinserna i Kina.

Övergreppen från regimens myndigheter ledde till minst 30 döda under perioden januari-mars, enligt Minghui. De döda – 18 kvinnor och 12 män – var mellan 26 och 79 år gamla. De flesta av dessa dog efter att ha blivit dömda.

Offren kom från olika samhällsskikt – utbildningssektorn, teknikområdet, bankväsendet och jordbruket. Minghui hade samlat in Informationen från de dödas anhöriga.

För varje dödsfall registrerar Minghui offrets namn, yrke, stad, dödsdag, vilken institution de varit internerade vid, straff (om något), och vilken misshandel de hade utsatts för i händerna på myndigheterna. Fram till mars 2015 har Minghui bekräftat 3859 dödsfall sedan början av förföljelsen 

Man vet dock att den verkliga omfattningen av förföljelsen är mycket större, men på grund av svårigheterna med att få information från Kina, saknas säkra data.

Utgör en levande organbank

Falun Gongs officiella presscenter, Falun Dafa Information Center, uppskattar att miljontals utövare har gripits sedan förföljelsen började 1999.

Forskare har också fastställt att Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar i Kina utgör en levande organbank, där fångarna dödas systematiskt för sina organs skull för transplantationskirurgins räkning. Tiotusentals utövare tros ha dödats för sina organs skull.

Översatt från engelska.