Företagare svårflirtade
Resultat av Skop-undersökning riktad till företagare i juni-augusti 2007.


Efter ett år i makten har alliansregeringen genomfört en rad reformer som syftade till att för öka utbudet av arbetskraft och förbättra företagsklimatet i Sverige. Men företagarna är mer svårflirtade än väntat.

Reformerna har hjälpt företagarna men större delen av de 600 företagare eller företagsledare som tillfrågats i en Skop-undersökning anser inte att hjälpen är tillräcklig. Tabellen visar hur de tillfrågade svarat på frågan om hur mycket de olika reformerna har hjälpt dem i deras verksamhet.

Mer anmärkningsvärt är att andelen förtagare som inte har något förtroende för alliansregeringens företagarpolitik har ökat från 10 till 27 procent cirka ett år efter maktskiftet, enligt en SIFO-undersökning publicerad av Företagarna, Sveriges största företagarförening.