Före detta reporter lämnar kommunistiska ungdomsbrigaden
Li Yuanlong. (Foto: The Epoch Times)


Enligt uppgifter som publicerats på kinesiska Epoch Times webbsida Tuidang (Utträde ur partiet) har, sedan början av 2005 mer än 35 miljoner människor lämnat kinesiska kommunistpartiet, den kommunistiska ungdomsbrigaden och kommunistiska unga pionjärerna.

Kineser från alla samhällsgrupper, från vanliga medborgare till högt uppsatta tjänstemän har meddelat sina ”tre utträden” via platser på provins- kommunal- läns- eller bynivå över hela landet.

Den 10 april använde Li Yuanlong, före detta reporter för Bijie Daily i Guizhouprovinsen sitt verkliga namn för att träda ut ur ungdomsbrigaden på Tuidang-sidan. I en intervju med Epoch Times sade han att han avsäger sig sitt medlemskap i ungdomsbrigaden för sitt samvetes skull. Han påpekade att den stora vågen av utträden haft en märkbar påverkan på de kineser som gjort sina utträden i en anda av andligt uppvaknande och höjning av den mänskliga naturen. Under tiden har kampanjen inspirerat fler kinesiska människor att reflektera och granska fakta i frågan.

Lis utträde löd: ”Jag är Li Yuanlong, man, av Han-nationalitet, född i Bijie i Guizhou 1960. Den 27 augusti 1980 gick jag motvilligt med i kommunistiska ungdomsbrigaden. Sedan dess har jag samlat på mig en moralisk skuld och levt med dåligt samvete. Från och med detta ögonblick träder jag formellt ut ur ungdomsbrigaderna.”

Enligt Li skäms många partimedlemmar i Bijie för att erkänna sitt partimedlemskap och anser det vara brist på självrespekt att överhuvudtaget ha gått med i partiet.

– Det finns ingen ära i det! De skäms för att erkänna det. Vem som helst som har lite samvete kvar vet att det är en skam att gå med i partiet och är för generade för att tala öppet om det, sade han.

Utträde ur kommunistpartiet och dess systerorganisationer har för många kineser varit ett sätt att visa sitt fredliga motstånd och sin beslutsamhet om att inte ses som en del av kommunistpartiet och dess illdåd. Framför allt visar det deras genuina hängivenhet till sanningen och fasta tro på rättvisa. Samtidigt har utträdena fått stöd både i och utanför Kina och allt fler människor har vaknat upp. Detta har lett till att kommunistpartiet har en minskande målgrupp.

Li fortsatte:

– Det ökande antalet utträden visar att kommunistparitet förlorar anhängare och behandlas med förakt. När det är partitjänstemän som träder ut är det ett än allvarligare slag mot partiet och väcker upp folk ännu mer.

Gällande de nio kommentarerna om kommunistpartiet sade Li:

– Denna serie ledarartiklar från Epoch Times avslöjar på ett direkt, intensivt och systematiskt sätt kommunistpartiets onda natur och kriminella beteende och erbjuder en djup historisk insikt. Innehållet i artiklarna var faktabaserat och monterade ner den fasad kommunistpartiet byggt upp i åratal för att vilseleda allmänheten med propaganda.

På senare år har kommunistpartiet inte bara blockerat media som sprider de tre utträdena, utan även i hemlighet hotat dem som deltar. Dessutom har man i desperation krävt att partimedlemmarna förnyar sin trohetsed. Gamla har övertalats att gå med i partiet. Grundskoleelever har, oavsett ålder, avkrävts att gå med i partiets underorganisationer. Hela klassrum har skrivits upp som medlemmar av ungdomsbrigaden eller unga pionjärerna. Begränsningarna för att gå med i partiet och underorganisationerna har avskaffats.

Gällande dessa desperata åtgärder att få upp medlemsantalet sade Li oberört att kommunistpartiet varit medvetet om sin kris och fruktat att fler personer ska träda ut.

– Några i vår personal ville lämna partiet. Tidningens ledning fick panik över denna begäran och fruktade att spridandet av denna nyhet kunde ha en negativ inverkan på deras officiella ställning. Detta är typiskt för kommunistpartiet, sade Li.

Han tillade avslutningsvis att hot och bedrägerier inte kommer räcka länge. Han anser att kommunistpartiets totalitära regim kommer att upplösas inom en snar framtid.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-12/69093.html