Förbud mot försäljning av knivar beordrat inför världsutställningen i Shanghai


Inför världsutställningen i Shanghai har myndigheterna utfärdat stränga riktlinjer om försäljning av knivar. Organisationen League of Chinese Victims tror att den här oron har att göra med det stora antal personer som tvångsvräkts för att skapa utrymme för utställningen.

Världsutställningen, eller Shanghai World Expo, som det officiella namnet är, hålls från 1 maj till 31 oktober. Säkerhetsbyrån har utfärdat en order att alla som säljer skärredskap måste ”Granska köparens identitetshandlingar, spara denna information och information om antalet knivar som köpts samt vilka typer av knivar. Dessa uppgifter måste sedan rapporteras till den lokala polisen på veckobasis.”

Knivar får dessutom bara köpas från särskilda affärer. Knivförsäljare måste skaffa ett tillstånd för att sälja skärredskap, till och med knivar av keramik, under den tid utställningen pågår. De som inte har tillstånd måste ta bort alla skärredskap från hyllorna. Kvalificerade försäljare måste tillse att man har en särskild plats där man förvarar knivarna och att denna bevakas av säkerhetspersonal. Inga knivar får säljas till minderåriga eller mentalsjuka.

Epoch Times reporter bekräftade att meddelanden redan gått ut till ställen som säljer knivar, något som även bekräftades av Huangpus allmänna säkerhetsbyrå.

En invånare i Shanghai sade att han tyckte beslutet var absurt.
– Vilka hus har inte knivar och vilka försäljare kan arbeta utan knivar? Vad är det regeringen är så rädd för?

De ökade säkerhetsåtgärderna krävde även att fordon som kommer utifrån måste ansöka om tillstånd i förväg för att ens få komma in i Shanghai. Radio Free Asia rapporterade att hotellen har börjat vägra personer från Xinjiang och Tibet att bo hos dem.

Shanghai World Expo kommer locka besökare från 240 länder och Shanghai kommer vara i fokus för hela världens media.

Ett knivförbud genomfördes även i september förra året inför det Kinesiska kommunistpartiets 60-årsdag. Två knivdåd hade ägt rum inom loppet av tre dagar i Peking , med två döda och tretton skadade. Peking reagerade genom att stoppa försäljningen av knivar på större marknader innan och under firandet.

League of Chinese Victims skrev nyligen ett öppet brev där det bland annat står: ”Bakom utställningen finns Shanghaimyndigheternas tvångsförflyttningar och egendomsstölder.” De hävdar att över en miljon människor har tvingats flytta för att ge plats åt utställningen.

”Myndigheterna i Shanghai hade lovat att det inte skulle förekomma några tvångsrivningar, men det har visat sig vara en lögn,” skriver man vidare. Enligt organisationen har 600 hushåll rivits mot de boendes vilja och 3500 människor har tvångsförflyttats. Kompensationen för många har legat på mindre än en tiondel av marknadsvärdet på deras hem. Många som appellerade i Peking angående den dåliga kompensationen fängslades av polisen i Shanghai. 

”Fanfarerna över utställningen kommer dränka offrens röster. Det ligger döda kroppar under utställningens scen”, står det i brevet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32617/