Förbud mot dubbdäck ger bra resultat
Ett dubbdäck. (Foto: Kantor JH/de.wikimedia/Creative Commons)


Hornsgatan i Stockholm har varit utsatt för förhöjda partikelhalter trots att en mängd olika åtgärder vidtagits. I Stockholm togs beslutet att införa förbud för fordon med dubbdäck att köra på Hornsgatan under den gångna dubbdäckssäsongen som dessutom förkortades. Den här gången visade sig beslutet vara en effektiv åtgärd.

– Det var ett beslut som fick direkt inskränkande påverkan på närboendes och många andra stockholmares vardag och det är tillfredsställande att konstatera att det faktiskt gett resultat, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) i ett pressmeddelande. 

De totala utsläppen av partiklar för hela innerstaden har minskat med cirka 45 ton per år eller 20 procent jämfört om förbudet inte hade införts.