För många presenter kan ge barn problem
"Barn som får många belöningar från sina föräldrar kommer troligen att belöna sig själva med materiella saker när de växer upp, och långt fram till vuxen ålder, och detta kunde bli ett problem", säger Marsha Richins. (Foto: Richard Anderson, CC BY-SA)


Föräldrarna som i år frestades att köpa varje julklapp på barnens önskelista, borde tänka om.

En ny studie har funnit att barnen kan få problem som vuxna om föräldrarna använder materiella saker som uppfostringsmetod.

– Vår forskning tyder på att barn som får många materiella belöningar från sina föräldrar, troligen kommer att fortsätta belöna sig själva med materiella saker när de vuxit upp – långt fram i vuxen ålder – och det kan bli ett problem, säger Marsha Richins, professor inom marknadsföring på Missouris universitet.

– Vår forskning betonar värdet av att undersöka barndomsförhållanden och uppfostringsmetoder för att förstå de vuxna konsumenternas beteenden.

Tre felaktiga strategier

Studien, som kommer att publiceras i Journal of Consumer Research nästa år, belyser tre uppfostringsmetoder som kan leda till ökad materialism:

1. Man belönar barnen med presenter när de har åstadkommit något, som till exempel att de blivit antagna till fotbollslaget eller att man fått högsta betyg.

2. Man ger barnen presenter som ett sätt visa kärlek.

3. Man straffar barnen genom att ta ifrån dem ägodelar, såsom deras mest älskade leksak eller ett videospel.

När föräldrar använder materiella saker på det sättet, kommer deras barn när de vuxit upp att i genomsnitt vara mer benägna att tro, att framgång i livet definieras av kvalitet och antalet materiella saker en person äger, eller att förvärva vissa saker kommer att göra dem attraktivare.  

Tidigare forskning har visat att vuxna som bedömer sig själva eller andra efter vad de äger, har en mycket högre riskfaktor för att få äktenskapliga problem, spela hasardspel, få finansiella skulder och minskat välbefinnande, säger Richins.

Materialism bidrar till miljöförstöring

Materialismen bidrar också till miljöförstöring på grund av överkonsumtion och slöseri av varor.

– Kärleksfulla föräldrar tenderar att ge sina barn materiella belöningar. En förklaring till sambandet mellan materiella belöningar och den senare materialismen, är att barn som får dessa belöningar är mer benägna än andra att använda ägodelarna för att definiera och höja sig själva, vilket är en viktig del i materialismen, säger Richins.

Andra aspekter av föräldraskapet kan också ha effekt på utvecklingen av en vuxen persons inställning till materiella varor.

Uppmuntra tacksamhet

Studien visar på sambandet mellan föräldrars avvisande och materialism. Barn som känner att deras föräldrar antingen inte har tid med dem eller är besvikna på dem, blir mer sannolikt materialistiska.

Dessutom är vuxna, som fick både materiella belöningar och materiella straff som barn, mer benägna att beundra människor som har dyra ägodelar.

– Det är okej att vilja köpa saker åt sina barn, men kom ihåg att uppmuntra dem att vara tacksamma för alla saker och människor som de har i sina liv, säger Lan Chaplin, docent i marknadsföring vid Illinois universitet i Chicago College of Business Administration.

– Varje gång barnen uttrycker sin tacksamhet blir de medvetnare om hur lyckligt lottade de är, vilket banar vägen för dem att bli generösare och mindre materialistiska. Umgås med dina barn och var en förebild av värme, tacksamhet och generositet, för att bidra till att minska materialism.

För studien undersökte Richins och Chaplin fler än 700 vuxna som ombads rapportera om en rad olika omständigheter i deras barndom, deras relation till sina föräldrar och de belöningar och straff de fick under tre kritiska skeden i barndomen.

Källa: Michigan State University publiceras från Futurity.org under Creative Commons License 3.0.