Folkräkning i Kina möter vaksamhet och motvilja
Det finns tveksamhet bland kineserna om den senaste folkräkningen. På bilden syns information om folkräkningen på en gata i Peking. (Foto: Getty Images)


Är det en folkräkning eller en egendomsundersökning? Det är en av flera frågor kineser ställt sig under den senaste månadens folkräkning i Folkrepubliken Kina. Det är den sjätte i landets historia. Vissa känsliga frågor som folk varit tveksamma till att svara på är sådant som har med hus, antal barn och yrke att göra. 

Somliga har inte ens velat öppna dörren för folkräknarna.

– Ibland väntade jag länge nere på gatan tills jag såg att någon tände ljuset. När jag sedan gick upp till lägenheten hade de släckt igen och öppnade inte hur mycket jag än knackade på. Folk vill verkligen skydda sig, sade en folkräknare från Changchun.

Pekingbon Zhang berättade:

– Vi öppnade inte dörren för folkräknarna. Vem vet om de är äkta? De är tillfälligt anställda, så vem kan garantera kvaliteten på dem?

De flesta folkräknarna fann att det var extra komplicerat när det gällde mer välbeställda personer. 

Li, från Shanghai, sade till Epoch Times:

– När jag höll på att fylla i blanketten som folkräknarna gett mig började de fråga mig om hur många hus jag äger och hur stora de är. Jag protesterade och frågade om de kommit för folkräkning eller för att undersöka min egendom.

Folkräknaren Wen Zhibin från Guangzhou berättade att personer på statistikbyrån påstod att 40 procent av stadens invånare har en andra bostad.

– När vi frågade folk om de hade fler hus än ett sade de flesta nej.

Formuläret till den sjätte folkräkningen efterfrågar en del ny information jämfört med den för tio år sedan. Fastän folk hört på nyheterna att man kan vägra att svara, hade folkräknaren Jia Jing i Chengdu en annan uppfattning. 

– Vi förväntas samla in information om antalet hus som folk äger och vad hyran är.

Det är liknande problem när det gäller yrken. Folkräknaren Zhang Ling från Guangzhou menar att många känner att folkräkningsfrågorna är lite för privata och att de är ”ovilliga att ge detaljer”.

Chai, en annan folkräknare fick ofta höra att ”arbete och personlig information är privat och vi kan inte avslöja det för dig”.

– Många vägrade att ge personlig information och en del protesterade till och med, berättade han. 

Denna trend visar en ökande medvetenhet om individuella rättigheter bland det kinesiska folket, menar en folkräknare i Peking. Folkrepubliken Kinas sjätte folkräkning började den 1 november och var klar den 10. Över sex miljoner folkräknare fick knacka dörr hos 400 miljoner hushåll. Resultatet av folkräkningen publiceras i april nästa år.

Enligt Wen Zhibin efterfrågas i formuläret hur många förlossningar en kvinna genomgått och hur många barn som fortfarande finns i huset. En del reagerade negativt.

– Vi fick förklara om och om igen att det här bara är en folkräkning och att det inte är några böter inblandade. Ändå var det många som vägrade svara, berättade han.

Liu, som är medlem av en boendekommitté i Liaoning sade att folkräkningen i sig kan avslöja födelser utöver den tillåtna gränsen (som oftast ligger på ett barn) men det är svårt. 

– Vi har inte statistiken än. Vi kan inte bara sätta igång och samla in sådan information.

Liu berättade att somliga till och med vägrade ge sina namn.

– Det handlade om unga kvinnor som inte var från staden och var oroliga för sin säkerhet. De är del av en kringflytande befolkningsgrupp och vill inte att andra ska veta för mycket om dem. 

Wen berättade att en gång såg han att det lyste i ett hus och hörde människor innanför dörren, men när han knackade på och identifierade sig tittade personen bakom dörren bara på honom genom titthålet.

– Om någon vägrar öppna dörren finns det inget jag kan göra. 

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45930