FN uppmanas utreda brotten mot Falun Gong
Vicepresident Edward McMillan-Scott (v) från Europaparlamentet poserar med Hongkong-lagstiftaren Albert Ho bredvid ett porträtt av i Kina fängslade människorättsadvokaten Gao Zhisheng i Hongkong, den 26 augusti 2006. McMillan-Scott hade just återvänt från Kina. (Foto: Mike Clarke / AFP / Getty Images)


Öppet brev från Europaparlamentets vicepresident Edward McMillan-Scott

Till: Generalsekreterare H.E Ban Ki-moon, Förenta nationerna, New York, den 25 april 2009 (på tioårsdagen av tiotusen Falun Gong-utövares fredliga vädjan utanför Kinas regeringshögkvarter Zhongnanhai.)

Bäste generalsekreterare:
Idag är det 10-årsdagen av den mest systematiska förföljelsen av en grupp sedan nazisternas förföljelser av judar.
Som Europaparlamentets vicepresident och den som tjänstgjort längst som ledamot i utskottet för utrikesfrågor, har jag i tre år kämpat för att dra uppmärksamheten till kinesiska regimens brutala och systematiska förföljelse av Falun Gong-utövare, en andlig rörelse av Buddha-skolan som en gång hade 70 till 100 miljoner anhängare.

Den mest paranoida, brutala och godtyckliga regimen i världshistorien, som har dödat 70 miljoner av sitt eget folk, 38 miljoner genom avsiktlig svält, har förföljt dem helt enkelt därför att Falun Gong är populärt.

Jag skriver till er för att be er att inleda en utredning om systematiska fängslanden utan rättegång, eskalerande tortyr och mord genom tortyr på tusentals oskyldiga människor. Detta går bortom människornas grymhet mot varandra: Det är liktydigt med folkmord enligt artikel 2 i folkmordskonventionen. Tiden för tystnad och straffrihet är över och de som vet vad som sker i Kina räknar med att ni vidtar åtgärder.

Som USA:s högsta domstols domare Felix Frankfurter sade när en polack Jan Karski 1942 berättade vad som hände i de nazistiska dödslägren: ”Jag sade inte att denne unge man ljuger. Jag sade att jag är oförmögen att tro på honom. Det finns en skillnad.”

Generalsekreterare, det finns gott om bevis för folkmord i Kina, om ni bara vill ta en titt eller lyssna på FN:s rapportörer om tortyr och religionsfrihet.

Falun Gong är en andlig meditationsrörelse som följer traditionell kinesisk tro om att människorna är förenade med universum genom kropp och själ. Det kinesiska kommunistpartiet beskriver Falun Gong som en ”kult”, medan internationell rättspraxis pekar på att det i en ”kult” bör ingå ekonomiska åtaganden, utanförskap från familj, disciplinerad organisation, hjärntvätt, asocialt beteende och liknande, som inte gäller för Falun Gong . Liksom alla qigong-grupperna (andligt utövande) har Falun Gong en ”Mästare” vars övningsbok, publicerad 1992, är det enda ekonomiska åtagandet för de flesta.

Min kampanj inleddes i maj 2006, när jag besökte Kina för ett studiebesök för att förbereda en rapport om mänskliga rättigheter och demokrati för Europaparlamentets utrikesutskott. I Peking intervjuade jag två före detta fångar, Falun Gong-utövarna Cao Dong och Niu Jinping. Det innebar stor risk för dem.

Cao Dong greps senare och dömdes för att ha ”haft ett möte med en framstående utlänning.” Han skickades till Tianshuifängelset, där han torterades för att avsäga sig sin religiösa övertygelse och fördöma sitt möte med mig.

Niu Jinping vädjade till mig på grund av sin hustru, Zhang Lianying, som varit i Pekings tvångsarbetsläger för kvinnor sedan juni 2005 och var så svårt torterad att hon föll i koma i april 2007. Dessa två fängslades igen senare som en del av Pekings razzior före olympiska spelen.

En annan av mina kontakter var en kristen människorättsadvokat, Gao Zhisheng, som ibland kallas ”Kinas samvete”. Han representerade ett antal Falun Gong-utövare efter sin undersökning av deras förföljelse under 2005.

Välkänd i Kina för att offentligt ha fördömt regimen, särskilt för korruption, skrev han genom mig ett öppet brev till Europaparlamentet i september 2007 och ett annat till den amerikanska kongressen. Han var då dömd till fängelse med anklagelser om ”omstörtande verksamhet”.


En högtidlig kortege i en parad i New York till minne av de Falun Gong-utövare som förföljts till döden, den 9 april 2007. (Foto: Jeff Nenarelly / Epoch Times)

En högtidlig kortege i en parad i New York till minne av de Falun Gong-utövare som förföljts till döden, den 9 april 2007. (Foto: Jeff Nenarelly / Epoch Times)

Efter att tillfälligt ha släppts till husarrest fängslades han igen och han blev under 2008 så svårt torterad att han två gånger försökte begå självmord. När hans hustru och barn flydde genom Thailand till USA i januari 2009, fördes Gao bort av säkerhetsstyrkorna, och var han finns för närvarande är okänt.

Gaos vän, miljöaktivisten Hu Jia, var en annan av mina kontakter som arresterades och fängslades 2008 efter att han vittnat per telefon till Europaparlamentets kommitté för mänskliga rättigheter. Han tilldelades sedermera Europaparlamentets årliga Sacharovpriset för yttrandefrihet. Hu Jias hustru Zeng Jinyan, utsågs av tidningen Time till en av de 100 viktigaste människorna på jorden för hennes bloggar till stöd för Hu Jias verksamhet.

Dessa är bara några av tusentals exempel som visar omfattningen av den kommunistiska regimens paranoia mot all verksamhet som kan hota eller destabilisera partiet.

Den 25 april 1999, tillbringade 10 000 Falun Gong-utövare en dag i en fredlig protest i Peking, efter polisbrutalitet mot andra utövare i staden Tianjin. Folk som var där har berättat för mig att denna händelse nästan säkert var organiserad av säkerhetsstyrkorna för att få ett rättfärdigande av den förföljelse som då började.

Falun Gong-utövare brukar bli fängslade under ”administrativt frihetsberövande” utan rättegång: De vägrar ofta att uppge sitt namn för att skydda sina familjer. Som medlemmar av en förbjuden ”ond kult” utsätts de för särskilt hård behandling, ofta  andra fångar och även Falun Gong-utövare som har blivit omvända [och tvingas] visa sitt avståndstagande till utövandet.

Före detta fångar som jag träffat, som har blivit omvända, har fått lida av total sömnbrist under flera veckor, har tvingats stå stilla i flera dagar, har stuckits med vassa föremål för att hålla dem vakna, följt av gradvis brutala behandlingar innefattande elektriska käppar – alltid på könsorgan – avföring och allmän misshandel.

Zhang Lianying, som drabbats av koma, skrev till mig en lista på över 50 progressiva tortyrmetoder hon utsatts för, som jag lämnat till FN: s rapportörer om tortyr och religionsfrihet, Manfred Nowak och Asma Jahangir, vilka jag träffat vid ett flertal tillfällen.

Manfred Novak anser att ungefär två tredjedelar av dem som genomgår ”omskolning genom arbete” i Kinas fångläger, designade efter Sovjetunionens Gulag, är Falun Gong-utövare. … Falun Gong [utövare] utanför Kina upprätthåller kontakt med fångarna och registrerar deras tortyr och torterare, där båda kan identifieras: Register finns på mer än 3000 som har torterats till döds sedan 1999.

Särskilt oroande är att det är bara Falun Gong-utövare – som varken röker eller dricker – som testas rutinmässigt med blod- och blodtryckstester i fängelserna. Detta är inte för deras välfärds skull. De blir därmed den främsta källan för Folkets befrielsearmés lukrativa levande organtransplantationshandel: Mer än 40 000 oförklarliga transplantationer har konstaterats nyligen i Kina sedan 2001.

Trots att användning av organ från avrättade fångar har varit rutin i Kina (i enbart en provins finns det 16 särskilt omvandlade [organ-]urtagningsbussar) tror många, liksom också jag, att levande Falun Gong-fångar är villebråd för sina kroppsdelars skull. Faktum är att Cao Dong berättade att efter att hans bästa vän försvunnit från deras fängelsecell en kväll, såg han nästa gång bara hans döda kropp i bårhuset med hål där kroppsdelar hade avlägsnats.

Kampanjen med brutalt förtryck av Falun Gong, som en gång uppmuntrades av Peking för det välbefinnande som dess anhängare rapporterade sig uppleva, visar tio år senare inga tecken på att minska.

Jag anser att förföljelsen av Falun Gong kan rubriceras som folkmord enligt artikel 2 i konventionen om förebyggande och bestraffande av brott för folkmord: ”någon av följande handlingar som begåtts med uppsåt att förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasbaserad eller religiös grupp som sådan: att döda medlemmar av gruppen; att orsaka svår kroppslig eller själslig skada för gruppens medlemmar; att medvetet beblanda sig i gruppens levnadsvillkor med beräkning att åstadkomma dess fysiska förstörelse, helt eller delvis ”.

Falun Gong- [utövare] är för den kommunistiska regimen vad judarna var för Gestapo. Trots att miljontals dog i Gulag, dog de av svält, inte av systematisk tortyr och likvidering som i dagens Kina.

I egenskap av generalsekreterare för FN, och på denna 10-årsdag, ber jag er att vidta åtgärder för att få ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Bilaga: Brev till Edward McMillan-Scott från juristen Gao Zhisheng:

Från Peking, Kina: mottaget via e-post den 7 september 2007

Bäste herr Scott!


Gao Zhisheng under en intervju på sitt kontor i Peking, den 2 november 2005. (Foto: Verna Yu / AFP / Getty Images)

Gao Zhisheng under en intervju på sitt kontor i Peking, den 2 november 2005. (Foto: Verna Yu / AFP / Getty Images)

Hur har Ni det? Att skriva till er är den enda form av kommunikation som jag har nuförtiden. Även om det är något primitivt eller gammaldags, är det ändå mycket mindre primitivt än sättet som den kinesiska kommunistregimen har hanterat min familj och mig sedan förra året. Det öppna förakt för mänskliga känslor och samvete som visar sig i den fångenskap och de trakasserier de utsätter oss för, beror helt enkelt på att vi försöker hålla oss till människors känslor och samvete.

Under så lång tid av ensamhet har dina ord av omsorg ofta vidarebefodrats även om vidarebefodrandet i sig också har varit mycket primitivt. Men till min familj är det som en strimma av ljust solsken som brister genom mörka moln för att nå till våra hjärtan. Är du snäll och accepterar vår uppskattning vid detta tillfälle!

Djupt i mitt hjärta har jag aldrig tänkt mig erkänsla för din uthållighet i att fördöma dagens onda kinesiska diktatur. Enligt min åsikt är vi vanliga krigare som erövrar mörkret. Den kinesiska kommunistiska regimen fortsätter som en ond regim, som aldrig tidigare förekommit på den här planeten. Dess närvaro i Kina är den direkta källan till allt lidande och alla orättvisor där. Dess historia är en historia som begår oräkneliga brott och döljer dessa otaliga brott. Under senare år har landets ekonomiska expansion, som uppnåtts på bekostnad av miljön, människors rättvisa, mänsklig etik samt den grundläggande mänskliga naturen, genererat för diktaturen ännu mer brutalitet och skrämmande makt.

De etiska värderingarna och samvetet för hela mänskligheten håller på att ätas bort av ”handelsförbindelser, olympiska spel” och andra ”statsbesök”. Konventionella politiker från väst är medvetna om den aktuella företeelsen av att vinna fördel på bekostnad av de traditionella mänskliga etiska värden. Att vinstintresset går före grundläggande etik och dygd har blivit vanligt i internationell politik. I denna situation har något som inte är relaterat till ekonomiska intressen öppet försummats under en lång tid.

Beträffande kinesiska kommunisternas blodiga förföljelse av Falun Gong är diplomaterna från alla större länder i världen väl medvetna om det, men även de har blivit en del av den tysta gemenskap som råder i hela Kina. Jämfört med tystnaden från kinesiska folket, ser tystnaden från utländska regeringar särskilt motbjudande ut. I viss utsträckning banar denna likgiltighet väg för den kinesiska regimens hänsynslösa förtryck av inhemska dissidenter. Hela mänskligheten kommer att betala ett enormt pris för denna känslolöshet, eftersom den har blivit en chockerande humanitär fråga i stället för ren politisk fråga.

Idag skriver jag inte för att berömma dig eller för att lufta mina egna klagomål. Kampen mot den kinesiska kommunistiska diktaturen är en kamp för mänskligheten, för ljus eller mörker, för civilisation eller barbari. Den grymma verkligheten varnar oss att vår fredliga kamp aldrig får slappna av! I dagens Fastlandskina har ett fredligt ersättande av diktaturen blivit en gemensam önskan.

Bäste herr Scott, den mänskliga civilisationen har gått in i den nuvarande eran, men denna tid verkar inte ha något samband med den kinesiska kommunistregimen. Även om den har tekniken för att skjuta sig in i rymden har den politiskt sett ingen avsikt att ge upp sina trick. Det kinesiska kommunistpartiet förbereder nu sin 17:e nationella kongress. Förberedelserna sker helt i hemlighet medan dess undersåtar behandlas som djur eller privat egendom som överlämnas till nästa regent. Denna maktens tronföljd påminner om maffians och har pågått sedan Maos tid. Den enda ändringen är att dagens efterträdare alla bär västerländska kostymer. Vi måste arbeta hårt för att ändra på det, även om det är för rent humanitära värden.

Bäste herr Scott, när friheten slutligen anländer till Kina, inbjuder jag dig att dricka vin i Peking, riktigt bra vin [i sitt första telefonsamtal sade McMillan-Scott att han skulle ge Gao årgångswhiskey].

Med vänliga hälsningar,
Gao Zhisheng

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16041/