FN kritiserar Sudan för Darfur
Jan Eliasson i Darfur, 14 februari 2007. (Foto: AFP/HO/UN)


Sudans regering har satt i gång och sedan deltagit i brott mot de mänskliga rättigheterna i krisregionen Darfur, anklagar FN i en ny rapport.

Frågan måste ha högsta prioritet, säger utrikesminister Carl Bildt.

”Situationen kännetecknas av grova och systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna och grava brott mot folkrätten”, skriver FN:s råd för mänskliga rättigheter i en rapport.

”Gruppen drar slutsatsen att Sudans regering på ett iögonenfallande sätt har misslyckats med att skydda Darfurs befolkning från internationella övergrepp i stor omfattning och både har satt i gång och sedan deltagit i dessa brott”.

Rapporten offentliggjordes när FN:s människorättsråd på måndagen inledde ett tre veckor långt möte i Genève. Utrikesminister Carl Bildt sade i ett tal att människorättsrådet måste ge Darfur högsta prioritet. Han gick inte in på några detaljer, men inskärpte att rådet måste se till att uppnå resultat på plats där de mänskliga rättigheterna kränks.

-Vi borde ägna mindre tid åt att diskutera nya rättsliga åtgärder. I stället måste vi rikta in alla våra ansträngningar på att genomföra de åtaganden vi redan har gjort.

Olika termer

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver Bildt ”övergreppen mot civilbefolkningen i Darfur” som ett av ”de värsta exemplen på systematiska och avsiktliga brott mot de mänskliga rättigheterna”. Liksom tidigare undviker han att kalla massdödandet för folkmord, en term som även FN skyr. USA använder däremot beteckningen och framhöll i en rapport förra veckan att folkmordet fortfarande pågår.

Över 200 000 människor har dödats och 2,5 miljoner har drivits på flykten under de fyra år som konflikten i Darfur pågått. Det internationella samfundet får skarp kritik i FN-rapporten för misslyckandet med att skydda civila. De åtgärder som vidtagits hittills har varit både ”felaktiga och ineffektiva”, heter det.

”Mördandet av civila är fortfarande utbrett, även i storskaliga attacker. Våldtäkter och sexuellt våld är utbredda och systematiska. Tortyr fortsätter”, skriver FN-rådet.

Via grannländer

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp ledd av fredspristagaren Jody Williams, som har besökt regionen under den senaste månaden men nekats inresa i Darfur. I stället har gruppen besökt grannländer, bland andra Tchad och flyktinglägren där.

FN:s särskilda sändebud för Darfur, svensken Jan Eliasson, kunde däremot besöka norra Darfur förra veckan. Efter besöket hoppades han på ”en liten öppning” för en politisk lösning.