FN- flykting arresterad i Kina
Ma Hui och dottern Jingjing deporterades från Ryssland i tisdags. Ma Hui är enligt källor i Kina gripen av polis och befinner sig på okänd ort. (Foto: Clearwisdom.net)


FN-flyktingen Ma Hui och hennes åttaåriga dotter Ma Jingjing kidnappades i onsdags i S:t Petersburg och deporterades till Kina. Båda bekräftas ha anlänt till Kina. Enligt källor i Kina befinner sig dottern Jingjing hos Ma Huis syster. Ma Hui ska ha arresterats av kinesisk polis och ingen vet vart hon förts. Det finns stor oro för hennes liv.

Ma Hui och hennes dotter utövar Falun Gong och deras deportering misstänks vara ett fall av förföljelse från regimen i Kina som i detta fall utvidgats till Ryssland.

Shikaqiuk Ivan Petrovich, ordförande i den ryska Falun Gong-föreningen, försökte organisera en räddningsaktion för dem. Han hade fått information från den ryska immigrationsmyndighetens filial i S: t Petersburg att Ma Hui och hennes dotter hade sänts hem av dem. Myndigheterna i S:t Petersburg har därefter fått bekräftelse från Kinas regim att Ma Hui och dottern har anlänt till Kina.

En nioårig rysk flicka blev ögonvittne till kidnappningen av Ma Hui och dottern. Hon lekte med Jingjing när sex personer klättrade över en mur för att komma in i huset. Nioåringen chockades av händelsen och kommer endast ihåg delar av förloppet. De sex personerna, varav en kvinna, var klädda i svarta kläder. Så fort de hade kommit in i huset bröt de telefon- och datoranslutningar och skrek till mamman och barnen att följa med dem.

Senare förstod kidnapparna att nioåringen inte var släkt med Ma Hui varpå hon skickades tillbaka hem.

Ma Huis make Li har blev mycket oroad av vad som hände hans familj. Dagen efter deporteringen kunde han ge mer uppgifter om vad som hade hänt.

– Min fru är 44 år, Falun Gong-utövare och FN-flykting som skyddats av FN sedan tre år tillbaka. För kunna få flyktingstatus har hennes fall prövats i domstol i S: t Petersburg. Ma Hui skulle dessutom närvara i domstolen den 30 mars, säger maken Li.

Li berättar att efter att han informerats om händelsen av en vän kl 10.30 på morgonen den 28 mars, fick han ett telefonsamtal från det lokala immigrationskontoret där han ombads att föra hem den nioåriga flickan. Hos immigrationsmyndigheten fick han sedan veta att hans fru och dotter hade deporterats tillbaka till Kina.

– Jag informerade genast personalen på Röda Korset i S: t Petersburg och gick även till huvudkontoret för immigrationsmyndigheten. Tjänstemännen berättade för mig att Ma Hui och Jinjing hölls häktade på flygplatsen och skulle flygas till Peking med kvällsflyget, berättar Li.

Li och representanten från Röda Korset tog sig tillsammans med en advokat omedelbart till flygplatsen. Tjänstemännen på immigrationsbyrån i Pulkovos flygplats nummer 2 vägrade dock erkänna att Ma och dottern Jingjing var där och hävdade att de inte visste någonting om en deportering.

– Under den här tiden ringde representanten från Röda Korset och advokaten till den ryska federala immigrationsmyndighetens huvudkontor och även immigrationsmyndigheten i S:t Petersburg. Några tjänstemän informerade att deporteringsordern hade undertecknats av chefen för den ryska federala immigrationsmyndigheten. Andra sade att deporteringen hade undertecknats av chefen för immigrationsmyndighen i S:t Petersburg, säger Li.

Representanten från Röda Korset och advokaten hade också blivit informerade om att inte undersöka saken vidare, eftersom ”det var lönlöst” att göra det.

När Li frågade polisen på flygplatsen om hjälp att leta efter sin fru och dotter sade de att de inte hade någon skyldighet att leta efter folk.

Men några av de personer som försökte rädda Ma Hui och dottern hade sett några kineser komma in och lämna flygplatsen och misstänkte att det kinesiska kommunistpartiets agenter hade deltagit i kidnappningen. Slutligen kunde de inte finna några som helst spår av Ma Hui och dottern på flygplatsen.

Dessutom hörde räddningsteamet att Ryssland hade arrangerat poliseskort till Ma Hui och hennes dotter till Peking. Om detta är sant, kan det vara en direkt överträdelse av den ryska federala lagen, eftersom ingen har rätt att deportera en FN-flykting utan en föregående rättsprocess.

– Det är emot den federala konstitutionen att deportera dem nu. Enligt den ryska lagen, om personen riskerar sitt liv på grund av att förföljelse fortfarande pågår i hemlandet så ska inte personen deporteras till hemlandet, säger Petrovich, ordförande i den ryska Falun Gong Föreningen.

Petrovich tror också att så länge förföljelsen av Falun Gong inte har slutat kommer hotet mot Falun Gong i Ryssland inte att försvinna. Han hoppas att FN:s akuträddningssystem kan rädda tillbaka Ma Hui till Ryssland eller något annat land där de är säkra.

Protester mot de ryska myndigheternas agerande har sedan deporteringen skett vid ryska beskickningar runt om i världen.

Läs originalartikeln” target=”_blank”>engelsk version.