Flera tusen vapen inlämnade


Mellan den 1 mars och 31 maj råder vapenamnesti, då man har möjlighet att lämna in skjutvapen och ammunition till en polisstation, utan att riskera straff för olovligt innehav.

Halva tiden har gått för vapenamnestin och närmare 5800 vapen har hittills lämnats in, enligt Rikspolisstyrelsen.

”Ju färre vapen som finns i samhället, desto lägre blir den sammantagna risken för missbruk. Att reducera illegala vapeninnehav är en mycket betydelsefull åtgärd för att motverka våld med skjutvapen”, säger Peter Thorsell i ett uttalande.

Det har tidigare genomförts två tidsbegränsade vapenamnestier, den första 1993 och den andra 2007. Totalt lämnades då in 30 000 vapen och 29 ton ammunition.

Hittills har Västra Götaland lämnat in flest vapen, 732 stycken vapen/vapendelar, tätt följt av Skåne med 515 stycken, Stockholm med 433 stycken och Gävleborg med 403 inlämnade vapendelar.

De flesta vapen lämnas in mot slutet av de tre månaderna, så resultatet förväntas bli bra.

Bland de vapen som kommer in är de flesta kulgevär, hagelgevär och revolvrar.

Vapenamnestin pågår fram till den 31 mars och har till syfte att minimera förekomsten av illegala vapen i samhället.