Flera tusen tunnor med kemikalier förorenar dricksvattnet i nordöstra Kina
Tusentals tunnor som läckte ut skadliga kemikalier driver fritt i Songhuafloden i nordöstra Kina. (Foto: Secret China)


I Yongjihäradet i nordöstra Kina drog en kraftig regnstorm in på kvällen den 27 juli och varade i 12 timmar. Morgonen därpå rapporterades att två lagerlokaler tillhörande kemiska fabriker hade kollapsat och flera tusen tunnor med kemikalier rasat ner i Songhuafloden.

I Wendefloden, som går ihop med Songhuafloden, var översvämningsnivåerna rekordhöga och de högsta under detta århundrade.

De två kemikaliefabrikerna som drabbades var Jinlin Xinyaqiang Biochem och Jilin Zhongxin Chemical. Wang Mingchen, som är vice partisekreterare för stadsledningen i Jilin väntade med att meddela att olyckan inträffat till den 29 juli, alltså två dagar senare. 3000 av tunnorna innehöll kemikalier, 2500 av dem innehöll klortrimetylsilan som kan irritera hud och lungor.

Enligt China News har myndigheterna samlat upp 1500 tunnor ur Songhuafloden.

Kemikalierna utgör ett hot mot hälsan hos de drygt två och en halv miljoner människor som bor i Jilin där floderna Wende och Songhua möts.

Enligt ögonvittnena reagerade klortrimetylsilanet som läckte från de trasiga blå metalltunnorna med flodvattnet och utvecklade hetta och en tjock, kväljande rök. De sade även att man kunde känna stanken hundra meter från flodbanken.

På internet har det rapporterats om händelsen sedan den 28 juli, vilket lett till att invånare i de olika städerna i området stormat snabbköpen i Jilin för att köpa vattenflaskor, vilket tömde lagren. Vattenhamstringen började den 29 juli i Harbin, som är en stor stad nedströms från Songhuafloden.

South China Morning Post rapporterade den 30 juli att taxiförare i Jilin vägrade att ta emot passagerare om de inte hade med sig dricksvatten och var villiga att betala resan med vattenflaskor.

En bloggare som sade sig bo i Jilin avslöjade att Jilin Water Group hade meddelat den 27 juli klockan 18.00 att vattnet i Songhuafloden inte var förorenat, men från klockan 20.00 kom inte längre något vatten ur kranarna.

Den 28 juli fanns inget rinnande vatten i Jilin. Jilin Water Group meddelade att det berodde på att ”företaget utförde underhållsarbete” och att situationen ”inte har något att göra med översvämningarna och inte kommer orsaka problem för vattenförsörjningen. Vattenbolaget hävdade också att de testat vattnet och ”inte funnit några indikationer på föroreningar”.

Det här är inte första gången som vattenförsörjningen från Songhuafloden skurits av. Den 13 november 2005 rann hundra ton kemikalier, bland annat nitrobensen och bensen ut i floden efter explosioner i en fabrik som tillhörde en avdelning av Jilin Petrochemical Company.

Företaget Jilin Petrochemical Company förnekade inledningsvis att några kemikalier läckt ut i floden till följd av explosionen. Den officiella kommentaren var att explosionerna bara genererat vatten och koldioxid. Kinesisk media nämnde inte de nödåtgärder som städer längs floden i Jilinområdet vidtog. Först en vecka efter explosionen började myndigheterna hantera krisen i Heilongjiangprovinsen som ligger nedströms från Jilin.

Det lokala vattenbolaget skar av vattentillförseln efter att man meddelat att man behövde utföra ”underhållsarbete” på systemet, vilket gav invånarna en dag på sig att lagra vatten. Först en dag efter att man stängt av vattnet meddelade vattenbolaget att vattnet var förorenat.

Den här gången började invånarna i Jilin misstänka varför vattnet stängts av. Flaskvattenhamstringen drog upp priset på vatten från 20 yuan per tunna till 100 yuan. Trots det extrema priset hade vattnet sålt slut innan många ens fått tag i en enda flaska.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40112/