Flera dödsfall i Kina på grund av ny antibiotika


Xinfo, en nyligen framtagen antibiotika har orsakat flera dödsfall i Anhuiprovinsen i Kina. Sammanlagt har sex personer dött, ett sjunde misstänkt fall undersöks och fler än 80 har fått kraftiga reaktioner.

Den 27 juli dog en sexårig flicka tre dagar efter att ha injicerats med preparatet, och några dagar därefter gick hälsoministeriet ut med en allmän varning och uppmaning att inte använda Xinfo. Då hade redan många hunnit drabbas.

Detta kommer mycket olägligt, då det bara är ungefär två månader sedan en liknande incident ägde rum i staden Qiqihar, då antibiotikainjektioner dödade 11 människor. Nu visar undersökningar att allmänheten allvarligt misstror regeringens förmåga att garantera säkerheten inom Kinas hälsovårdssystem.

Experter har kommenterat händelsen och menar att regeringen inte upprätthåller tillräcklig kontroll över framtagandet av nya mediciner. Man godkänner för lättvindigt nya preparat och branschen själv tar inte sitt ansvar utan använder undermåliga tekniker vilket leder till direkt hälsofarliga mediciner. Kinas ekonomiska kapplöpning har lett till att många nya företag som inte är kvalificerade gett sig in på det här området och regeringen gör alltså inte tillräckligt för att hejda utvecklingen, menar exempelvis Zhong Dajun, chef för Dajun Center for Economic Watch and Studies.

Provinsregeringens mat- och läkemedelsadministration undersöker fallet, men har ännu inte offentliggjort någon slutsats.

Källa: Voice of America

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-11/44839.html