Fler risker med östrogen har upptäckts


Experter varnar nu för att rökande kvinnor utsätter sig för större risk att insjukna i lungcancer om de behandlas med hormonpreparat för att lindra klimakteriebesvär. Tidigare studier har också påvisat ökad risk för äggstockscancer vid hormonbehandling och för livmodercancer redan vid låga doser av hormoner.

I den medicinska tidskriften The Lancet har en rad experter som studerat data från en stor amerikansk undersökning, Women´s Health Initiative (WHI) presenterat sin slutsats.

I artikeln varnar de för att kvinnor som röker och använder hormonpreparat för att lindra klimakteriebesvär, löper större risk att dö i lungcancer.

Ända sedan 1960-talet har man använt östrogen för att dämpa klimakteriebesvär. För att minska risken för livmodercancer har hormonpreparatet getts tillsammans med gulkroppshormonet progesteron.

Under 1980- och början av 1990-talet användes behandlingen i stor omfattning och marknadsfördes som kvinnornas bästa vän. I början av 2000-talet började dock nya rön komma och försäljningen sjönk dramatiskt när det visade sig att hormonerna, tvärt emot vad man hade trott, ökade risken för en rad sjukdomar som stroke, bröstcancer och hjärtsjukdom, skriver man i en artikel som publicerades i SvD den 20 september.

En svensk studie som baseras på en 15-årig uppföljning av 40 000 kvinnor i Sydsverige har visat att även östrogenpreparat med låga hormonnivåer fördubblar risken för livmodercancer.

Resultatet presenterades i våras i den medicinska tidskriften International Journal of Cancer och en av forskarna bakom studien är Elisabeth Epstein vid universitetssjukhuset i Lund. Hon förordar att läkarna ska vara mer restriktiva med att skriva ut hormonpreparat.

I somras publicerade danska forskare resultatet av en studie där man undersökt kopplingen mellan behandling med olika hormonläkemedel och äggstockscancer. Resultatet av studien visar att kvinnor som stod på någon form av hormonbehandling har 38 procent större risk att drabbas av äggstockscancer jämfört med dem som aldrig använt hormonbehandling skriver Dagen Medicin. Studien publicerades i tidskriften Jama i juli.

Symtom vid klimakteriebesvär orsakas av att mängden kvinnligt hormon, östrogen, minskar.

Aktuell rekommendation från svenska Läkemedelsverket är att lägsta effektiva dos av östrogen och kortast möjliga behandlingslängd skall eftersträvas.

Vanliga besvär är svettningar, värmevallningar, sömnproblem och förändringar i slemhinnorna.

Många kvinnor har blivit hjälpta av fysisk träning, avslappningsövningar, akupunktur, qigong och yoga för sina klimakteriebesvär.

Stor alkoholkonsumtion, inaktivitet och rökning anses förvärra värmevallningar.