Fler oroar sig för sjukdomar
Kinesiska skolbarn lära sig att tvätta händer på rätt sätt i Hefei i Kina den 30 maj. Myndigheter i Kina har varnat att risken för att svininfluensan sprider sig i Kina är "mycket stor" då miljoner kineser reste runt i landet under den gågna helgen, då alla hade tre dagar ledigt. (Foto: AFP/Getty Images)


Nu slår försäljningen av munskydd rekord i Sverige och inte bara i Mexiko. Personer med snuva isoleras på flygplatser världen runt och hotellgäster isoleras i Hongkong för misstänkt svininfluensa. Fler svenskar oroar sig också för svåra influensor nu jämfört med tidigare.

I vintras gjorde forskargruppen KRIHS (Kris och risk i det heterogena samhället) vid Mittuniversitetet en enkätundersökning. Då var det få svenskar som oroade sig för pandemier, tidigare okända sjukdomar eller sjukdomar förknippade med djur som exempel galna ko-sjukan.

– Resultaten visar att det är svårt att förutspå vilka risker det är som kommer att få genomslag i den allmänna opinionen, säger Susanna Öhman, docent i sociologi och prefekt vid Institutionen för samhällsvetenskap i ett pressmeddelande.

Enkäten visade att de som bor i städer är mer oroliga än de som bor på landet. Högre utbildade är mindre oroade än de med lägre utbildning och har man utländsk bakgrund är man mer oroad än om man är infödd.

Anna Olofsson, docent i sociologi och den som samordnar KRIHS forskning benar ut hur det kommer sig att något som få personer upplever som en risk ena dagen får dem att tömma lagren på munskydd dagen efter.

– Det självklara är att en helt ny typ av influensa uppkommit som rent faktiskt kan leda till en pandemi, och det är skrämmande. Samtidigt finns det många andra sjukdomar och risker som också är mycket farliga och som dödar många människor världen över.

– Ytterligare en förklaring är att den nya influensan också är en risk som snabbt förstärks i samhället, fortsätter Anna Olofsson. Det sker genom att massmedier, allmänheten, experter, politiker och myndighetsutövare på olika sätt uppmärksammar risken.

Ett sätt att minska risken är att tvätta sina händer regelbundet, det kan rädda liv, skriver Världshälsoorganisationen, WHO, på sin hemsida och gick ut med ett meddelande att den 5 maj är handhygiendagen världen över.

De vill stödja hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med att förbättra handhygien och därmed stoppa spridningen av livshotande vårdrelaterade infektioner, dit den aktuella svininfluensan hör.

WHO rapporterade på morgonen den 5 maj, att 21 länder har1 124 fall av influensa-A(H1N1)-infektion, svininfluensan. Flest fall återfinns i Mexiko med 590 bekräftade fall inklusive 25 döda. USA har 286 fall med 1 avliden. Kanada har 140 fall men inget dödsfall.

I Europa har till exempel Spanien rapporterat 54 fall och i Storbritannien har spridningen minskat, där finns 18 fall. I vårt grannland Danmark har en person hittills insjuknat i svininfluensan.

Fakta KRIHS

Forskargruppen KRIHS (Kris och risk i det heterogena samhället) är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som samlas kring ett gemensamt intresse för hantering, uppfattningar om och kommunikation av risker och kriser utifrån förutsättningen att vi idag lever i ett heterogent samhälle. Forskningen fokuserar inte enbart individerna och deras uppfattningar utan även olika organisationers hantering och kommunikation av risker och kriser samt organisatorisk samverkan före, under och efter kriser. Heterogenitet definieras i termer av etnicitet, kön, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och geografiskt läge.

Källa: KRIHS