Fler kineser än tibetaner i Lhasa
Kineser från Shanghai går av tåget i Tibets huvudstad Lhasa för att etablera sig där. (Foto: AFP/Peter Parks)


Det skett ett stort inflöde av kineser till Tibets huvudstad Lhasa sedan järnvägen mellan Qinghai och Lhasa öppnade den 1 juli 2006, huvudsakligen för att öppna restauranger och förse med annan service. I och med denna ökning bor nu fler kineser än tibetaner i Lhasa, meddelar Hongkongbaserade Information Center for Human Rights & Democracy.

Informationscentrets förfrågan till Lhasa-polisens hushållsregister har bekräftat att Lhasa hade en befolkning på 250 000 i maj 2006. Ett år efter att järnvägen öppnats hade Lhasas befolkning ökat till 350 000, varav 200 000 är kineser. Hälften av den kinesiska delen av befolkningen har nyligen flyttat in från Sichuanprovinsen via järnvägen mellan Qinghai och Tibet.

Det har rapporterats att servicesektorn, såsom massageinstitut och restauranger, har växt snabbt efter järnvägens öppnande. Eftersom vinstmarginalerna är såpass goda har ett stort antal kineser från andra delar än Tibet flyttat till Lhasa för att starta upp verksamhet.

Informationscentret noterade att kinesiska kommunistpartiet uppmuntrar kineser att emigrera till Tibet och ersätta Tibetanerna som en metod för att hantera den tibetanska självständighetsrörelsen. Tidigare har man försökt etniskt förändra Tibet i kinesisk riktning genom att skicka ett stort antal studenter och tjänstemän till området. Detta har inte varit lyckosamt eftersom det flesta kineser inte uppskattar de hårda levnadsförhållandena i Tibet.

Järnvägen har haft ett helt annat genomslag i dessa försök. De goda vinsterna i restaurangbranschen i Tibet har gjort utvandring till Lhasa till en god affär och ett sätt att skapa ett bra liv.

Enligt informationscentret hölls ett akut möte i juni i år vid politiska och lagstiftande kommittén under kommunistpartiets centralregering för att diskutera säkerheten på Qinghai-Tibetjärnvägen. Det har ryktats att icke exploderade bomber hittats längs järnvägen, men informationen har inte ännu bekräftats.

Översatt från engelsk version.