Fler hjärtsjuka barn får diagnosen redan i fosterstadiet
Vid en ultraljudsundersökning kan fostret och dess hjärta ses. Det finns många typer av medfödda hjärtfel. Fler metoder och tester utvecklas för att olika fel ska kunna upptäckas tidigare. (Foto: Gent Shkullaku /AFP/Getty Images)


Forskning kring hjärtsjukdomar har lett till att fler barn med medfödda hjärtfel kan räddas.

Andelen diagnoser som ställs under fosterstadiet har nästan fördubblats på fyra år. 2009 fick 19 procent av barnen som föddes med hjärtfel sin diagnos under fostertiden. 2013 var motsvarande siffra 37 procent.

– Att få ett barn med ett hjärtfel väcker mycket oro hos nyblivna föräldrar. Tack vare forskningsframsteg kan sjukvården i dag rädda nästan alla barn som föds med hjärtfel, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Sverige föds cirka 1 000 barn med hjärtfel varje år. Ju tidigare man upptäcker felet desto större är chansen att det kan åtgärdas. Forskningen har gett bättre metoder för en tidigare diagnos. Under de senaste 50 åren har andelen barn med medfödda hjärtfel som räddas till livet ökat från 60 till 95 procent.

Detta presenteras i Hjärt- och Lungfondens Hjärtrapport som publicerades på Internationella barndagen, den 5:e oktober.