Fler dör av demenssjukdomar
Vi lever allt längre vilket innebär att allt fler människor kommer att drabbas och dö av någon form av demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar tankeförmågor och minnet. Demens orsakas sjukdom och är inte en normal åldersförändring. (Foto: Sebastian Bozon/AFP)


Vi röker mindre, är mer medvetna om kostens betydelse och samtidigt har sjukvården blivit bättre. Det är några förklaringar som tros ligga bakom minskningen av antalet dödsfall i akut hjärtinfarkt. I stället har olika former av demenssjukdomar gått förbi som vanligaste dödsorsaken, rapporterar Dagens Nyheter som tagit del av Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Under förra året dog 34 666 personer av hjärt- och kärlsjukdomar. För tio år sedan var motsvarande siffra 42 695.

Antalet dödsfall i akut hjärtinfarkt var förra året 6 875, en minskning med över 4 300 fall jämfört med 2001.

Bättre sjukvård och bättre kunskaper tros vara orsakerna till att fler människor överlever en akut hjärtinfarkt.

”Nedgången av hjärt- och kärlsjukdomar beror på att sjukvården har blivit bättre – fler överlever. Dessutom insjuknar färre, vilket i huvudsak beror på att färre röker och att vi äter mindre mättat fett”, säger Maria Danielsson, forskare och utredare på Socialstyrelsen, till DN.

Däremot ser man nu ökning av dödsfall orsakade av demenssjukdomar som exempelvis alzheimer.

Förra året dog 8 097 människor av någon form av demens, inklusive senilitet, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med år 2001.

Dödligheten i influensa eller lunginflammation minskat med 25 procent under de senaste tio åren.

När det gäller cancer har dödligheten inte minskat, tvärtom har vissa cancerformer till och med ökat så som i bronker och lunga.