Fler än 30 000 studenter dog i Wenchuans jordbävning förra året
Överlevande efter jordbävningen i Wenchuan sörjer förlorade familjemedlemmar (Foto: Getty Images)


12 maj är det ett år sedan den omfattande jordbävningen i Wenchuan i Kina, som mätte 7,9 på richterskalan. Än i dag har antalet studenter som dog där hållits dolt. Antalet som offentliggörs av den kinesiska regimen är uppenbarligen inte tillförlitliga.

Medlemmarna i ”Ba-Shu United League” i Los Angeles släppte nyligen resultatet av sin egen undersökning: ”… dödssiffran för studenterna överstiger 30 000 och den totala dödligheten anses vara cirka 300 000.” En Radio Free Asia (RFA) rapport bekräftade att denna siffra är från ”Ba-Shu United League.” RFA kan inte bekräfta antalet.

Fuhu, medlem i ”Ba-Shu United League”, meddelade siffrorna under en intervju vid en samling för kineser, som nyligen hölls i Los Angles. Han sade:

– Enligt vår bedömning ligger den [totala] dödssiffran runt 300 000, och antalet studenter som dog är över 30 000 inklusive några förskolebarn.

Detta överstiger vida det som rapporterats av den kinesiska regimen, som påstår att 6376 studenter dog, 1274 inte gått att bekräfta, och att 1107 personer fortfarande är begravda i spillrorna under skolbyggnaderna. Den officiella siffran för studenterna var totalt endast 8757 och den totala officiella dödssiffran för hela jordbävningen angavs vara 87 150.

Om så är fallet, varifrån kunde Ba-Shu United League få sina dödssiffror? Fuhu sade:

– Vårt förbund har ett ungdomsförbund. När jordbävningen inträffade gick alla elever från högskolorna, tekniska skolor och några från gymnasieskolorna alla in i katastrofområdet och samlade in uppgifter. Naturligtvis kan statistiken inte vara 100 procentigt korrekt, men den är helt klart inom en felmarginal på 5 procent.

Fuhu påpekade att man faktiskt inte behöver statistiken för att räkna ut det. Vem som helst kan räkna ut att dödssiffran är högre än det antal som rapporterats av den kinesiska regeringen.
– Det finns 5000 kollapsade skolor och varje skola har ett genomsnitt på 10 klassrum. Det bör finnas 50 000 klassrum. Om 10 elever dog i varje klass, bör antalet bli 50 000.

Fuhu sade:

– Regeringen har den mest exakta siffran. Men eftersom tjänstemännen i den kinesiska regeringen är korrupta, så har de, för att dölja pengarna de stulit från utbildningssystemet och brotten de begick då de uppförde fuskbygget av skolbyggnaderna, försökt dölja sanningen. Antalet verkliga offer på grund av jordbävningen är förmodligen mycket högre än den siffra som de Bashu United League kommit fram till. Han fortsatte:

– Vi vill publicera siffran före den 12 maj. Jag hoppas att media kommer att hjälpa fattiga människor från provinsen Sichuan att upprätthålla rättvisa. Jag hoppas också att godhjärtade människor i hela världen kommer att sträcka ut en hjälpande hand för att hjälpa oss.

Den Bashu United League är en organisation av människor från Sichuanprovinsen i Kina och utomlands. Dess främsta syfte är att uppmana människor från Sichuan att träda ur det kinesiska kommunistpartiets kontroll. Fuhu var tidigare en entreprenör i Kina. Han har varit förföljd och tvingats leva utanför Kina eftersom hans fru utövar kultiveringsmetoden Falun Gong.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15841/