Fiskodlingen kan tiodubblas i Sverige


Aldrig har världskonsumtionen av fisk varit så stor som nu. 46 procent av fisken är odlad och Sverige skulle kunna mer än tiodubbla fiskodlingen, menar docenten Björn Frostell, men då gäller det att undvika svåra miljöproblem, liknande Vietnams.

Sverige och Stockholmsregionen kan minst tiodubbla fiskodlingen och skapa ny jobb menar Björn Frostell docent i industriell ekologi vid KTH. Med forskningsprojektet Fishwelfare ska han och hans kollegor Ola Öberg och Susanna Toller studera vilka kriterier som behövs för en ekologisk hållbar fiskodling.

Kriterierna ska användas i en pågående debatt och diskussion om fiskodling.

– Fiskfodret ska framställas på ett mer ekologiskt sätt än idag, själva fiskodlingen måste bli mer miljöanpassad och antalet transporter måste minimeras, säger Björn Frostell i ett pressmeddelande.

Nya arter skulle kunna odlas, exempelvis gös och abborre. Frostell ger ett räkneexempel: Om 100 000 ton fisk odlas och säljs för 100 kronor per kilo ger det en omsättning på 10 miljoner kronor vilket skulle skapa 10 000 nya jobb. Nya kategorier svenskar få en möjlighet att arbeta.

– Det finns en hel del människor som flyttar till Sverige från andra länder, och där har dessa människor ofta arbetat med eller nära jordbruk och fiskenäring, säger Björn Frostell.