Finns risk för global vinbrist
Bild på ”Pinot Noir”-druvor 7 oktober 2013, taget i byn Bouzy. Där tillverkas rött vin trots att byn ligger i champange-regionen. (Foto: Francois Nascimbeni / AFP)


Finns det en överhängande risk för en global vinbrist? Enligt en ny rapport från Morgan Stanley finns en sådan risk men enligt vinexperter föreligger ingen vinbrist.

Rapporten från Morgan Stanley Research hävdar att den globala tillgången på vin knappt överstiger efterfrågan och för andra användningsområden till exempel tillverkning av vermouth var tillgången otillräcklig.

”Data tyder på att det kan vara otillräckligt utbud för att möta efterfrågan under de kommande åren när årets årgångar släpps”, säger rapporten, som inte har släppts offentligt, enligt Quartz.

Vidare säger rapporten att vinproduktionen hade sin topp 2004 och att den globala produktionen stadigt har minskat sedan dess, med undantag för några år. Den totala odlingsytan av vinrankor har minskat i de flesta länder med undantag för Kina. Dessutom ökar den globala vinkonsumtionen fortfarande.

Vinexperter säger att det inte finns någon brist och att vinproduktionen i hela världen ökar betydligt.

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, OIV, åberopar prognoser som tyder på att 281 miljoner hektoliter vin produceras i år. Konsumtionen bedöms, å andra sidan, uppgå till cirka 245 miljoner hektoliter, vilket lämnar knappt 36 miljoner hektoliter till spritindustrin och vermouthtillverkning.

Prognosen inkluderar en ökning med 23 procent av produktionen i Spanien, en ökning med 7 procent i Frankrike och Portugal och en ökning med 27 procent i Chile.

”Efter fem blygsamma skördar i rad och en exceptionellt dålig skörd 2012 kan vinproduktionen betecknas som relativt hög under 2013”, skrev OIV i ett e-postdokument, rapporterar Bloomberg. ”Vinet i världen kommer i år upp till 2006 års nivåer”.

”Under 2013 har det varit en betydligt förbättrad global skörd delvis tack vare utvecklingen av produktiviteten på vinodlingarna”, sade Federico Castellucci, generaldirektör för organisationen, i en presentation i Paris förra veckan.

Efter att både Morgan Stanleys rapport och en Citirapport också hävdat att det finns en druvbrist, undrar tidskriften Wine Industry Insight om ”vem som fiskar hos de stora mäklarna”?

”Varför är analytiker så ivriga att följa samma linje som på 1990-talet”, skriver Lewis Purdue i tidskriften. ”Analytiker glömmer vinöverflödet – särskilt i USA, Australien och Nya Zeeland – som deras falska ”brist” orsakade och som skakade om marknaden 2001.

”Eller kanske det är vad de vill? Tänk ett ögonblick på vem som tjänar mest på ett överflöd av vin”.

Översatt från engelska.