Finland: Anställd på korttidskontrakt stämde arbetsgivaren


Det blir allt vanligare att vara anställd på ett korttidskontrakt efter ett annat. Marjo Kantonen från Tammerfors i Finland tröttnade. Efter att i åtta år ha arbetat på dussintals korttidskontrakt hos samma företag, stämde hon sin arbetsgivare. Och hon vann.

”Jag tyckte att människor inte kan behandlas på det viset”, sade Marjo Kantonen nyligen till Yle.

Det är inte så vanligt att de anställda tar sina kontrakt till domstol. Men en rättstvist avgörs dock ofta till den anställdes fördel i Finland, om det inte finns skälig grund till att korttidsanställa, rapporterar den finska nyhetsbyrån Yle.

Marjo Kantonen upplevde det förödmjukande att hon i tester skulle visa sin förmåga i ett arbete som hon redan hade gjort i åtta år.

Hennes juridiska strid, som klättrade genom Finlands rättssystem, varade i sex år. Både lägre och högre domstolar ansåg att hennes behandling hade varit orättvis.

Det var en lång och tuff rättslig process, men Marjo Kantonen tyckte det var värt det, fastän hon inte fick jobbet tillbaka. Men hon fick sin ersättning.

”Det hade tagit så många år, så det kom till räntor. Inklusive räntor, fick jag ungefär 31 000 euro, (ca 300 000 SEK) sade Kantonen till Yle.

Det är olagligt i Finland att rada upp det ena korttidskontraktet efter det andra, om det finns ett varaktigt behov av arbetskraft.

Arbetsgivarens resonemang att hon inte kunde anses vara en permanent anställd eftersom hon anställdes med pengar från ett EU-projekt, godkändes inte av rättsväsendet.

Det finns ingen statistik på hur många arbetstagare som vinner sådana mål, men fackföreningen för den offentliga- och välfärdssektorn (JHL) i Finland säger enligt Yle att nio av tio av dess medlemmar har vunnit rättstvisterna över tillfälliga kontrakt i fjol.