Finansiell stabilitet ska säkras
Peter Norrman finansmarknadsminister. (Foto: Regeringskansliet)


Det ser inte vidare hoppfullt ut i omvärlden när det gäller den ekonomiska situationen. De finansiella kriserna får negativa konsekvenser för samhällsekonomin och därför vill regeringen göra svensk ekonomi mer motståndskraftig och föreslår en rad åtgärder.

Finansinspektionen får huvudansvaret för den finansiella stabiliteten genom att förstärka finansieringen av valutareserven och att skapa ett finansiellt stabilitetsråd.

”Med de här åtgärderna gör vi svensk ekonomi mer motståndskraftig och därmed minskar vi risken för att finansiella kriser ökar arbetslösheten och försvagar de offentliga finanserna”, sade finansmarknadsminister Peter Norman enligt ett pressmeddelande.

Det blir tuffare regler för bankerna. Sverige har en av Europas största banksektorer i förhållande till BNP och hushållen har jämförelsevis hög skuldsättning, vilket påverkar motståndskraften vid finansiella kriser.

För att stabilisera kreditmarknaden har den finansiella stabilitetspolitiken två delmål; motverka att finansiella obalanser byggs upp hos bankerna, hushåll och företag. Det kan gälla kapitaltäckningskrav och tillåten belåningsgrad, vilka får effekt på kreditvolymer och huspriser samt BNP.

Finansinspektionen, FI, välkomnar regerings förslag om hur Sverige ska motverka nya finanskriser.

FI har tidigare föreslagit att Fi, Riksbanken, Riksgälden och regeringen öppet och regelbundet ska diskutera riskerna i det finansiella systemet och ge förslag på åtgärder. Nu skapas ett finansiellt stabilitetsråd som Fi får huvudansvaret för.

”Det är bra att alla myndigheter fått tydliga mandat om vem som ansvarar för vad och hur vi ska samarbeta. Allt för länge har beslut fattats bakom stängda dörrar och det är bra att den tiden nu är förbi”, sade Martin Andersson generaldirektör för Finansinspektionen.