Fetma växer snabbare än ekonomin i Kina
Överviktiga människor kollar sin vikt efter akupunktur och behandling på ett sjukhus i Tianjin i Kina. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Fetma, speciellt hos barn, har blivit en stor hälsorisk som allvarligt kommer att påverka hälsan hos framtida generationer. Det kommer också att innebära en tung ekonomisk börda för landet.

Samtidigt som Kinas BNP ökade från 2,75 biljoner dollar år 2005 till 4,99 biljoner dollar år 2009 så ökade antalet överviktiga människor från 18 miljoner till 100 miljoner, det vill säga en mycket snabbare ökning än BNP-ökningen under samma period.

”Kina har trätt in i fetmans era”, säger Ji Chengye, ledande forskare inom barnhälsovård för USA Today.

Situationen blir ännu värre av att Kina, liksom Vietnam, Indien och många andra utvecklingsläder, måste bära en ”dubbel börda”: undernäring, speciellt bland barn i landsbygdsområden, och en snabb ökning av övervikt, fetma och tillhörande sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke, typ 2-diabetes och vissa former av cancer.

”Det vi ser i utvecklingsländer som genomgår en snabb ekonomisk omvandling är undernäring, övernäring, smittsamma och kroniska sjukdomar som samexisterar under långa perioder”, säger Gina Kennedy från Food and Agriculture Organization (FAO).

Även om begreppen ”fet” och ”överviktig” ofta används omväxlande så har de olika betydelse. Överviktig innebär att ens vikt är närmare det normala än om man är fet, och skillnaden mellan de båda begreppen bestäms med hjälp av kroppsmasseindex (BMI), som är ett sätt att bestämma mängden kroppsfett baserat på en persons vikt och längd.

Övervikt är inte bara ett problem i utvecklingsländer, utan också i industrialiserade länder. I USA har antalet överviktiga barn fördubblats och antalet överviktiga ungdomar tredubblats sedan 1980, enligt US surgeon general.

I kinesiska städer är enligt officiell statistik åtta procent av barnen i åldrarna 10-12 år feta, och ytterligare 15 procent överviktiga. En studie som genomfördes av University of Southern California 2006 kom fram till att den genomsnittliga mängden kroppsfett hos barn i Hongkong var 21 procent, en extremt hög siffra.

Den grundläggande orsaken till fetma hos barn och ungdomar är obalansen i energi mellan de kalorier de konsummerar och de kalorier de förbrukar genom aktivitet. Men det ökande antalet överviktiga och feta barn och ungdomar har många orsaker.

Det finns många skäl till ökningen av fetma i Kina. Traditionellt innehåller den kinesiska dieten många sädeslag och grönsaker, och endast lite animalisk föda. Därför var fett- och sockerintaget bland det kinesiska folket lågt under lång tid. Med landets explosiva ekonomiska utveckling har dock fet och sockerrik mat blivit mycket mer tillgänglig.

På grund av att allmänheten inte känner till hur en näringsriktig diet ser ut, eller hur skadlig effekten är av fet och sockerrik mat, så har deras konsumtion ökat betydligt de senaste decennierna, och följaktligen även de problem som är kopplade till det. Hungersnöd i landet i det förgångna har gjort att olika slags mat, speciellt mycket fet mat, nu ses som väldigt attraktivt. Samtidigt har konsumtionen av spannmål, frukt och grönsaker minskat.

Att äta på ställen med snabbmat, speciellt amerikanska matkedjor som McDonald’s, Pizza Hut och Starbucks, där maten är mycket rik på fett och socker, har blivit väldigt attraktivt och betraktas som en statussymbol. Trots att maten på dessa ställen är dyr med kinesiska mått så erbjuder de en atmosfär av avslappning och lyx som attraherar många kineser, i synnerhet unga affärsmänniskor.

Attraktionen till snabbmat kommer inte att försvinna. Istället håller en ny trend på att utvecklas på de här ställena. Det började i Hongkong, där McDonald’s restauranger erbjuder något som kallas “McWeddings” och som anordnar bröllopsmottagningar för unga människor. McDonald’s kommer att öppna 250 nya restauranger i år och förväntas ha 2000 restauranger runt om i Kina i slutet av 2013.

En annan viktig faktor till ökningen av fetmanivåerna hos allmänheten är otillräcklig fysisk aktivitet, som ett resultat av ökad användning av TV och datorer, passiva fritidsaktiviteter, avsaknad av säkra och tillräckligt stora utrymmen för fysisk utövning, liksom ökad användning av motorfordon, etc. Bilar har inte bara blivit symboler för välstånd, utan har också lett till drastiskt lägre nivåer av fysisk aktivitet.

För att ta itu med det här problemet, som har så många allvarliga följder, är det nödvändigt att öka programmen i skolorna för att lära ut hälsosamma kostvanor och livstilar hos barnen. Det är också viktigt att öka de nationella hälsoprogrammen för näringslära genom massmedia och sociala medier.

Flera länder har experimenterat med att genom beskattning begränsa konsumtionen av mat med mycket fett, socker och salt. Högre skatt på onyttig mat kan hjälpa till att förbättra hälsan genom förändrade matvanor och samtidigt generera intäkter som kan användas för preventiva insatser. Utmaningen för makthavarna är hur man ska utveckla effektiva program och strategier för att förebygga och kontrollera det som snabbt har blivit ett allvarigt folkhälsoproblem, och samtidigt tillåta befolkningen att åtnjuta fördelarna av landets ekonomiska tillväxt.

César Chelala är internationell folkhälsokonsult för flera FN-organ och internationella organisationer.

Översatt från engelska.