Fel yrke påverkar hälsan negativt
Ny svensk avhandling visar att det är betydelsefullt både för den enskilde och för arbetsplatsens organisation att medarbetare känner sig delaktiga och mår bra. (foto: AFP PHOTO / FRED DUFOUR)


En ny svensk avhandling visar att en stor grupp individer i arbetslivet har arbeten som påverkar hälsan negativt på olika sätt. Enligt forskaren Sara Göransson riskerar personer som upplever sig jobba på fel plats inte bara sin egen hälsa, det kan också medföra negativa konsekvenser för organisationen.

Det är inte alla förunnat att få jobba med det man önskar. En doktorsavhandling i psykologi visar att mer än var fjärde person med tillsvidareanställning och hälften av alla med tillfälliga kontrakt tycker att de har fel yrke, något som får konsekvenser för hälsa, lärande och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det visar en doktorsavhandling i psykologi vid Stockholms universitet.

Sara Göransson som är ansvarig för avhandlingen har studerat hur individer upplever att arbetslivet kan påverka den som upplever sig vara på fel jobb. Faktorer som får oss att må dåligt om vi är på jobbet kan bero på olika orsaker, arbetet kan vara fysiskt tungt, monotont, stressigt etcetra.

– Konsekvenserna för hälsa och välbefinnande är tydliga: personer som upplever sig vara på fel plats har fler symptom på ohälsa och de rapporterar också sämre lärande och utvecklingsmöjligheter i arbetet, ett mindre inflytande samt lägre stöd från överordnade, säger Sara Göransson i ett pressmeddelande från universitetet.

Att ha rätt person på rätt plats har betydelse även för organisationen. Avhandlingen visar att det kan medföra risker inte bara för individens egen hälsa och utveckling, utan det får också konsekvenser för organisationens utveckling och hållbarhet, om de anställda inte upplever att de är på en arbetsplats som känns rätt.

– Individer som ser en negativ inverkan på hälsan från arbetet ger mindre tillbaka till organisationen på olika sätt, och vill inte heller vara kvar om de kan välja. Här finns en oanvänd potential för företagen, menar Sara Göransson.

Sara Göransson anser att företag och organisationer har stor makt i att ta ett större ansvar och bidra till en mer hållbar utveckling för både individer och organisationer. Att man gör förändringar med omsorg och låter de anställda vara delaktiga i förändringar är av stor betydelse.

– Min avhandling visar att medarbetare på ett sjukhus där man fått vara mer delaktig i en förändring mådde bättre och hade mer positiva attityder till sin arbetsgivare än medarbetare på ett sjukhus där förändringen genomförts utan delaktighet från medarbetarna, berättar Sara Göransson.

För den som vill läsa avhandlingen ”Seeking Individual Health and Organizational Sustainability: The Implications of Change and Mobility” så finns den att ladda ned som pdf på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-31123