Fel ort kan hindra vård för svårt sjuka
Socialminister Göran Hägglund anser att det finns ett behov av att stärka patienternas ställning i vården. (Foto: AFP/Sven Nackstrand/arkiv)


Svårt sjuka med fel vistelseort kan vägras dyra behandlingar, men det lönar sig att överklaga. Dryga 100 MS-patienter i Malmö, som nekades vård på grund av ekonomiska skäl, fick rätt till behandlingen först efter medieuppmärksamhet om fallet. Patienter i Stockholm och Göteborg får däremot behandling utan problem.

Detta ledde till att riksdagsledamot Hillevi Larsson (s) satte igång en debatt i riksdagen i måndags om huruvida rätten att få rätt behandlig vid svåra sjukdomar är beroende på var man bor.

Socialminister Göran Hägglund sade att landstinget har ansvaret att se till att alla erbjuds den vård de behöver och att medicinsk bedömning avgör behandlingsmetoden. Reglerna om det fria vårdvalet ger patienten rätt att välja vård i andra regioner än där de bor. Det finns prioriteringsregler som bestämmer vilka som har ha företräde till vård, och patienten kan klaga hos hälso- och sjukvårdsansvarsnämnden om man anser sig orättvist behandlad.

Hillevi Larsson sade att det är skandalöst att de här MS-patienterna först fick besked att de inte skulle få vård överhuvudtaget på grund av att det är för dyrt med behandling. Hon efterfrågade en nationell lösning som inte är beroende av vistelseort för att få tillgång till behandling som kräver ovanlig expertis eller dyra mediciner. En del landsting kan inte bekosta dessa behandlingar på grund av sparbeting.

Möjligheten att anmäla till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är bra men patienten ska inte bära hela ansvaret att framhäva sin rätt; det är politikernas ansvar, sade Larsson.

Socialministern erkände att det finns ett behov att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Han sade att regeringen ska utreda behovet och finansieringen av vård i det långa perspektivet, inte minst på grund av en åldrande befolkning. Landstingen har möjlighet att be om mer pengar vid behov, som i fallet med MS-sjuka i Malmö.