Fastslaget datum för statlig ursäkt
Det officiella upprättelsetalet till alla drabbade kommer att hållas av riksdagens talman Per Westerberg. (Foto: Melker Dahlstrand /Riksdagen)


Socialdepartementet har fastslagit ett datum där de vanvårdade fosterhems- och barnhemsbarnen kommer att få ett erkännande av att samhället brustit i sitt ansvar och en ursäkt å hela samhällets vägnar.

Upprättelseceremonin äger rum på stadshuset i Stockholm den 21 november i Blå hallen och kommer även att direktsändas i Sveriges television för att de som inte vill eller kan närvara ändå ska kunna ta del av den.

Vanvårdsutredningen har visat att ansvaret för vanvården under den undersökta tidsperioden faller på hela det svenska samhället, på staten, kommuner och landsting.

Riksdagens talman Per Westerberg håller talet till de drabbade. Detta i närvaro av Hennes Majestät Drottningen, regeringsrepresentanter, riksdagens partier samt Sveriges Kommuner och Landsting. Efter sammankomsten erbjuds en lättare förtäring i Gyllene salen.

När utredningen avslutades efter fem år, hade 850 personer lämnat sina intervjuer med uppgifter om hur de behandlats under sina utplaceringar i samhällets sociala barnavård. Dessa inbjuds, men även deras likar, som dock inte deltagit i utredningen, är välkomna på upprättelseceremonin.

Deltagare behöver anmäla sig per telefon till upprättelseutredningens samordnare på telefonnummer 020-123 100 senast den 4 november. Man får under ceremonin, eller om man ringer samma telefonnummer som ovan, även en skriftlig ursäkt hemskickad.

Medierna kommer att få särskilda förhållningsregler, då regeringen i planeringen av ceremonin lagt stor vikt vid att den ska ”präglas av värdighet och ödmjukhet inför alla drabbade, och samtidigt vara så öppen som möjligt.”