Fastighetsskatten ersätts med kommunal fastighetsavgift


Den omdiskuterade fastighetsskatten avskaffas den 1 januari 2008 och ersätts med en kommunal fastighetsavgift. När finansminister Anders Borg presenterade den slutgiltiga utformningen av förslaget den 19 januari sade han att alla hushåll tjänar på det.

Dagens fastighetsskatt beräknas utifrån storleken på taxeringsvärdet vilket allmänt har kritiserats för att den slår speciellt hårt mot barnfamiljer och pensionärer som inte har råd att betala oförutsägbara skattehöjningar.

Har man ett boende i ett attraktivt område får fastigheten högt marknadsvärde och därmed högre taxeringsvärde och höjd skatt.

Den nya kommunala fastighetsavgiften för småhus är 0,75 procent av taxeringsvärdet men högst 6000 kronor. För lägenhet i flerbostadshus är avgiften 0,4 procent men högst 1200 kronor.

– Alla hushåll får en sänkning av fastighetsskatten och en rätt kraftig sådan, sade Anders Borg.

Skattesänkningen finansieras av förhöjd kapitalvinstskatt, begränsat uppskovsbelopp, ränta på del av uppskovsbeloppet och beskattning av uppskovsbeloppet även vid överlåtelse genom arv.

I det sistnämnda fallet ges undantag för make eller sambo, hemmavarande barn under 18 år, samt för bodelning vid äktenskapsskillnad, samboupphörande och makes eller sambos död.

Socialminister Göran Hägglund som också var närvarande på presskonferensen sade att detta var en av de verkligt stora omläggningarna som den här regeringen har genomfört.

Enligt skatteverket gäller de maximala fastighetsavgifterna på 6000 och 1200 kronor inkomståret 2008. Från och med 2009 ändras nivåerna årligen genom indexjustering av taxeringsvärdet.