Färre och äldre förtroendevalda


Avhoppen bland de förtroendevalda ökar visar nya uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB).

De flesta förtroendevalda sköter sysslan på sin fritid. Av de fritidspolitiker som var under 30 år, lämnade nästan 40 procent sitt förtroendeuppdrag innan mandatperioden nått sitt slut och de flesta var kvinnor. Trenden är att avhoppen ökar. Under 2002 hoppade 15 procent kvinnor av medan det under 2007 var 19 procent.

Statistiken visar att olika befolkningsgrupper i samhället inte har motsvarande representation bland förtroendevalda i kommuner och landsting. Förtroendevalda mellan 60-64 år är överrepresenterade och de ännu äldre ökar stadigt sin grupps inflytande.

På 1950-talet hade Sverige omkring 150 000 förtroendevalda inom kommuner, landsting och riksdag. Vid den tiden genomfördes kommunreformen och sedan dess har antalet politiskt förtroendevalda stadigt minskat. Nu ligger det på 43 700.

Det är en minskning med 3 200 jämfört med 2003 framgår ur SCB:s rapport Förtroendevalda i kommuner och landsting.

Bland de kommunalt förtroendevalda är personer mellan 50-64 år överrepresenterade, och gruppen 65 år och äldre växer snabbast. Yngre personer är underrepresenterade.

15 procent av befolkningen är född utomlands, men bara åtta procent av kommunpolitikerna är förtroendevalda med utländsk bakgrund. Över hälften av befolkningen är kvinnor, dock är de förtroendevalda kvinnorna 42 procent, men förhållandet är jämnare i landstinget. Makten håller männen fast i, oftast i alla fall. En tredjedel av ordförandeposterna i kommunerna innehas av kvinnor.

Traditionella könsroller håller i sig, för män är kraftigt överrepresenterade i tekniska nämnder och andra så kallade hårda nämnder, medan kvinnorna ansvarar för ”mjuka” verksamheter.