Färre anmälningar om diskriminering


Ombudsmannen mot etniskt diskriminering (DO) spår en minskning av antalet anmälningar mot krogdiskriminering.
-Branschen har lärt sig att det inte lönar sig att diskriminera, säger Anders Bergstrand, jurist vid DO.

Bara knappt tre år efter det att lagen om förbud mot diskriminering trätt i kraft ser DO att det redan nu tycks börja ljusna i krogmiljön.

2003 anmäldes 15 fall av misstänkt krogdiskriminering, året därpå mer än sexdubblades antalet fall till 92 och under 2005 anmäldes 89 fall av diskriminering. Tendensen är att antalet anmälda fall av krogdiskriminering fortsätter att minska, spår DO, som inom kort räknar med att presentera siffrorna för 2006.

Stort mörkertal

-Vi upplever att anmälningarna haft en positiv effekt på krogmiljön och det känns som om antalet anmälningar fortsätter att sjunka, säger Anders Bergstrand.

-Samtidigt märker vi att fler restauranger och hotellrörelser börjat kontakta oss för att höra sig för hur de ska göra för att motverka diskriminering.

Nio stämningsansökningar lämnades in 2006, året före stämdes 19 krogar och restauranger för diskriminering.

Den stora skillnaden bottnar delvis i att några juridikstudenter och en grupp studenter vid Polishögskolan systematiskt granskade krogdiskrimineringen genom dolda kameror hösten 2004 och under 2005. Men den ger samtidigt en fingervisning om att mörkertalet kan vara stort.

-Vi vet inte riktigt hur högt det är i dag. Tidigare undersökningar har visat att bara en av 20 anmäler misstänkt diskriminering på krogen, säger Bergstrand.

”Nonsens”

På fredagen dömde tingsrätten en Stockholmskrog, som med digitalkamera och bandspelare avslöjats med att inte släppa in fem mörkhyade personer samtidigt som ljushyade tilläts komma förbi dörrvakten, att betala 240 000 kronor. 40 000 kronor per diskriminerad är ett ovanligt högt skadestånd. Standardbeloppen har legat på 15 000 kronor, vilket är i nivå med skadestånd vid andra typer av kränkningar.

Det är fel, tycker DO, eftersom det i förarbetena till lagen står att diskriminering ska ge högre skadestånd än andra övergrepp. Ersättningarna vid förlikning, alltså de fall där de som stämmer kommer överens med motparten om skadestånd, är dock fortfarande betydligt högre i en del fall.

-De har gjort det till en affärsidé. De åker runt på krogar och smygfilmar bakom bilar i förhoppning att bli nekade att komma in, sade Clifford Molenda, den advokat som företräder Stockholmskrogen, på fredagen.

Bergstrand regerar starkt på uttalandet:

-Det är nonsens. Även om de inte filmat har de inte blivit insläppta, konstaterar han kort.