Fängslad kinesisk författare svårt sjuk, ansöker om frigivning
Li Hong sitter i fängelse för att han kritiserat kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Epoch Times)


Li Hong, en kinesisk författare som sitter fängslad för att ha skrivit kritiska artiklar om kommunistpartiet, söker nu internationell hjälp för att kunna bli frigiven på grund av sin medicinska situation.

Den 30 maj genomgick Li Hong en fullständig läkarundersökning och man fann att han hade nervskador, vilket sen dess lett till muskelförtvining. Hans ansökan om att släppas mot borgen av medicinska skäl har dock så här långt ignorerats. Li Hong skrev till sist till sin advokat Li Jianqiang och beskrev sin situation.

I en intervju med Epoch Times den 3 augusti vädjade Li Jianqiang och Li Hongs familjer till det internationella samfundet om hjälp och stöd för att rädda Li Hongs liv.

Advokat Li Jianqiang menade att Li Hongs enda hopp om att släppas är att allmänheten sätter tryck på myndigheterna. Han påpekade att kommunistregimen i Kina inte kommer att ta humanitära skäl i beaktande. Bara om det byggs upp ett tillräckligt stort tryck från det internationella samfundet finns det hopp om att Li Hong kan släppas och få den vård han behöver.

Li Hong skrev brevet den 11 juni, men det nådde inte hans advokat förrän den 3 augusti.

Han skrev i sitt brev att han fördes till Chengdufängelset i staden Huzhou i Zhejiangprovinsen den 30 maj. Dagen innan hade han skickats till första sjukhuset i Ningbo för en fullständig läkarundersökning. Resultatet visade att han led av nervskador i de övre extremiteterna.

Li Hong skrev i brevet, ”Denna sjukdom är mycket ovanlig; Det finns inget känt botemedel… Den senaste månaden, särskilt under de första två veckorna som jag var i fängelset, har sjukdomen förvärrats. Musklerna på båda mina armar har krympt kraftigt. Detta har lett till att de inte fungerar längre, särskilt högerhanden. Symptomen håller nu på att sprida sig till mina ben. De känns svaga och stumma, som om jag gick på bomull. Om detta fortsätter är jag rädd att jag snart står inför den grymma situationen att vara helt förlamad…”

I slutet av brevet skriver Li Hong, ”Jag skriver om min sjukdom till dig, min advokat, i hopp om att du ska kunna lägga fram detta för Zhejiangs provinsiella justitiedepartement och göra alla ansträngningar du kan för att få mig frisläppt mot borgen av medicinska skäl. Sjukdomssymptomen sprider sig snabbt. Ju förr jag kan komma ut desto större chans att jag kan bli frisk.

Li Jiangqiang sade till reportern att han såväl som Li Hong själv och dennes familj ansökt många gånger om att få Li Hong frisläppt mot borgen av medicinska skäl, men utan framgång. Det faktum att fängelset skickade tillbaks honom till häktet visar att hans tillstånd är mycket allvarligt, eftersom fängelset troligtvis gjorde detta i rädsla för att hållas ansvarig om Li Hong skulle bli förlamad eller rent av dö.

Li Hongs fru, Dong Min, sade att ända sen hennes make skickades tillbaka till häktet i Ningbo den 26 juni har hon inte fått träffa honom. Häktet har inte heller tillåtit henne att skicka honom saker han behöver. Häktet tillåter inte besök eller kommunikation via brev, och inte heller att man överlämnar några livsmedel till fångarna.

Den sista gången Dong Min tilläts träffa sin man var den 6 juni. Paret talade med varandra genom ett glasfönster. Hon lade märke till att han blivit mycket smal och för svag för att stå stadigt. Li Hong sade till sin fru att hans tillstånd försämrades allt mer. Hans muskler tynade bort, hela hans kropp var svag och han kunde inte ta hand om sig själv. Hans hälsotillstånd hade stadigt förvärrats. Om det fick fortgå skulle han bli förlamad. Han fruktade att sjukdomen skulle påverka hans hjärta och därmed bli en fara för hans liv om han inte fick vård snabbt.

Bakgrund:

Li Hong är en författarpseudonym, hans riktiga namn är Zhang Jianhong. Han deltog i den prodemokratiska studentrörelsen 1989 och dömdes till två års tvångsarbete för ”kontrarevolutionär uppvigling under 4-juni rörelsen” (då kinesiska kommunistpartiet iscensatte massakern på Himmelska fridens torg).

På senare år har Li Hong publicerat artiklar som kritiserar kommunistregimen. Han och hans vänner skapade hemsidan ”Aegean Sea” som är känd för sitt mod att publicera fakta om partiet och den verkliga situationen i Kina. Den 9 mars 2006 stängdes hemsidan av Zhejiangs provinsiella administration för nyhetsbyråer och kommunikation.

Den 6 september 2006 fördes Li Hong bort från sitt hem av polisen. Den 12 november placerades han officiellt under arrest för ”uppvigling till omstörtande verksamhet mot statens politiska makt”. Den 12 januari 2007 höll de lokala myndigheterna ett hemligt förhör i Nigbos mellanliggande domstol, där han fälldes för det brottet. Den 19 mars dömdes Li Hong till sex års fängelse. Han lämnade in sin överklagan till domstolen, men den avslogs av Zhejiangprovinsens högsta domstol som fastställde det ursprungliga straffet.

Översatt från engelsk” target=”_blank”>på kinesiska här.