Falun Gong firas över hela världen
Det kinesiska ordet "ren" betyder tålamod, uthållighet, och är en grundläggande princip i Falun Gong.


Detta är första delen i Epoch Times artikelserie om den andliga metoden Falun Gong, också kallad Falun Dafa.

För 16 år sedan började en qigongmästare vid namn Li Hongzhi lära ut kultiveringsmetoden Falun Gong till allmänheten i staden Changchun i nordöstra Kina. Metoden spreds snabbt från person till person och nådde inom några år en utövarkrets på flera tiotals miljoner människor. 1995 började Li Hongzhi undervisa utomlands och därefter spreds Falun Gong över hela världen.

Ett av de länder som qingongmästare Li Hongzhi besökte 1995 var Sverige. I en kursgård i Göteborg höll han ett sju dagar långt seminarium för att lära ut den andliga metoden, i vilken han talade om vikten att ständigt höja sitt ”xinxing” (kinesiska för ”hjärtas natur”, ung. moral, etik) utifrån de tre principerna sanning, barmhärtighet och uthållighet. Med på kursen fanns den kinesiska läkaren Lei Wang som bjudit in Li Hongzhi till Sverige.

– Jag åkte till Kina och provade Falun Gong och jag tyckte det var underbart. Det var så lugnt och så starkt. Det finns ett kinesiskt talesätt som säger att om man fått uppleva det bästa ska man dela med sig av det. Jag tycker så mycket om svenska människor och självklart ville jag dela med mig av detta till dem, så på vintern ett halvår senare åkte jag tillbaka för att fråga om Mästare Li kunde komma till Sverige och föreläsa, berättar hon.

Efter kursen i Göteborg bildades en grupp svenska Falun Gong-utövare som varje år anordnade en resa till Kina för att besöka de kinesiska medutövarna där. Tillsammans tränade de i parkerna samt utbytte erfarenheter och insikter de fått genom att utöva metoden.

– Jag kunde inte mycket kinesiska, men det räckte att säga ”Falun Gong” så pekade folk i alla riktningar. Det fanns övningsplatser överallt och tusentals människor stod utomhus och övade. Det var ungefär som fotboll för oss – alla visste var det fanns och kände folk som tränade det, säger Sven Olausson, en av de svenska utövarna som var med på flera av resorna till Kina.

Ett annat land som Li Hongzhi besökte 1995 var Taiwan, som idag är det land utanför Kina som har flest utövare av Falun Gong. I nästan varje stad finns en övningsplats där studenter, ingenjörer, läkare, bönder, poliser och människor från alla delar av samhället träffas för att träna de mjuka qigongrörelserna.


Falun Dafa-dagen firas den 13 maj över hela världen. I lördags uppmärksammades den i centrala Stockholm.

Falun Dafa-dagen firas den 13 maj över hela världen. I lördags uppmärksammades den i centrala Stockholm.

– Vi har inget medlemsregister men vi uppskattar att antalet utövare i Taiwan är över 600 000, säger Chang Ching-hsi, ekonomiprofessor och ordförande i Taiwans Falun Dafa-förening.

En anledning till att Falun Gong blivit så populärt tycks vara det ökade välbefinnandet, både psykiskt och fysiskt, som många utövare vittnat om. Den djupgående undervisningen kring de tre principerna sanning, barmhärtighet och uthållighet tycks ha fått miljontals människor att trivas bättre med livet.

Falun Gong och mästare Li Hongzhi har många gånger uppmärksammats av de taiwanesiska myndigheterna och självaste presidenten har vid flera tillfällen givit sina gratulationer och sitt stöd till metoden. Även den kanadensiske premiärministern Stephen Harper har i år, liksom en rad andra nordamerikanska politiker, skickat sina hälsningar till nationella Falun Dafa-föreningar. Totalt sett har Falun Gong och Li Hongzhi erhållit över 1 500 erkännanden och utmärkelser över hela världen, däribland en proklamation från svenska Lerum. Vanligtvis delas dessa ut just den 13 maj då man firar den internationella Falun Dafa-dagen.