Falun Gong – älskad, missförstådd och förtalad
Falun Gongs övningserie består av fyra stående och en sittande övning. (Foto: Clearwidom.net)


Vad är det som gör att två personer ser på Falun Gong på så olika sätt? En person tycker att det liknar en sekt och en annan ser metoden som en genuin andlig undervisning? Det kan säkerligen finnas flera orsaker men troligtvis har det att göra med personernas olika syn på livets mening, inställning till oförklarliga fenomen och tro på modern vetenskap kontra andliga läror. Ytterligare en påverkande faktor kan vara de påståenden som härstammar från kinesiska regimens massiva förtalskampanj mot Falun Gong som inleddes efter juli 1999. Påståenden som sedan även spreds via media i väst.

Vi lever i ett land med åsikts- och yttrandefrihet och självklart har alla rätt att granska och tycka vad de vill om Falun Gong. Men när media används för att sprida missledande och vinklad information, till och med kränkande påståenden och lögner, som exempelvis skedde i SVT:s program Existens den 28 april, så får det inte stå oemotsagt eftersom det är detsamma som att sprida obefogad motvilja och fientlighet mot en specifik grupp av människor. När detta dessutom sker samtidigt som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) bedriver en ytterst grym förföljelse mot Falun Gong, så blir frågan än mer allvarlig. Det är just genom förtal och lögner som den kinesiska regimen kunnat stämpla etthundra miljoner människor som fiender och legitimera en förföljelse där människor berövas sina arbeten, avstängs från skolor och familjer splittras. Många av dem sätts därefter i arbetsläger, fängslas och torteras. Det finns nu tusentals bekräftade dödsfall. Under de senaste två åren har det dessutom kommit rapporter om att det förekommer storskalig organstöld från Falun Gong-utövare – medan de fortfarande lever.

Vi tror inte att journalister och andra i Sverige medvetet förtalar eller sprider lögner för att skada utövarna i Kina, men faktum är att när negativ och felaktig information sprids om Falun Gong i väst så används denna i propagandasyfte av KKP för att rättfärdiga och intensifiera förföljelsen.

Många av oss utövare i Sverige har under åren fokuserat på att informera om och stoppa förföljelsen i Kina och har därmed ofta inte informerat så djupgående om vad Falun Gong är och står för. Att dessa missförstånd om Falun Gong även spridits i Sverige beror således delvis på oss själva. Vi vill nu därför ta chansen att förklara lite mer om vad Falun Gong är för oss och även bemöta flera, som vi anser, felaktiga påståenden om Falun Gong och dess grundare Li Hongzhi som florerat på internet och i svensk media.

Vad är Falun Gong?
Falun Gong är en kultiveringsmetod för kropp och själ som har sitt ursprung i det forna Kina.
Kultiveringsmetoder har funnits i alla tider och syftar till att hjälpa människor att förädla kropp och sinne till fulländning och återgå till sitt sanna jag och sanna ursprung. Inom buddhismen har man begreppet att bli upplyst och inom taoismen talar man om att finna Tao eller Vägen.

Falun Gong lär att människans ursprungliga natur består av egenskaperna Zhen (Sanning), Shan (Godhet) och Ren (Tålamod). Som utövare försöker man förbättra sig själv genom att i sitt dagliga liv följa dessa egenskaper. Man gör fem stillsamma qigong-övningar och får vägledning i kultiveringsprocessen genom att studera Li Hongzhis undervisning. Som resultat upplever utövare ofta förbättrad hälsa, ett inre lugn och ett mer harmoniskt liv.

Falun Gong är en metod som utövas i samhället, till skillnad från många andra vilka utövas i avskildhet eller tagit religiös form, som till exempel buddhism och daoism. Som Falun Gong-utövare lever man ett helt normalt liv med familj, vänner och arbete, men man har fortfarande samma mål som andra kultiveringsmetoder.

Angående programmet Existens beskrivning av Falun Gongs syn på homosexualitet, rasblandning och kvinnans frigörelse som vägen till jordens undergång, så anser vi att dessa påståenden är grova feltolkningar.

Jordens undergång – Li Hongzhi har flera gånger sagt att han inte tror på jordens undergång eller domedagsprofetior. Det är en lögn som skapats av KKP. Att dessutom kvinnans frigörelse skulle leda till jordens undergång är en grov misstolkning av hans texter.

Kvinnans frigörelse – Li Hongzhi har talat om förhållandet mellan yin och yang, det vill säga att man och kvinna har olika egenskaper som harmoniserar varandra. Förr i tiden ansågs att mannen skulle vara stark och beskyddande och kvinnan skulle vara mjuk och omhändertagande. Detta skapade harmoni i familjen och återspeglades även naturligt i de uppgifter som mannen och kvinnan hade. Li Hongzhi beskriver tydligt att det är själva förtrycket som är fel, oavsett om det görs av män eller kvinnor.

Homosexualitet – Vi är inte emot homosexuella människor. Vi hindrar inte andra att leva sina liv som de önskar och vi försöker behandla alla människor med medkänsla och respekt. Vi tror dock att homosexualitet inte överensstämmer med naturens lagar och med yin- och yangprincipen. Vi tror att man och kvinna ska ingå äktenskap och få barn och på så sätt föra mänskligheten vidare, ett synsätt som finns inom alla världsreligioner.

Rasblandning – Li Hongzhi har som svar på en utövares fråga om rasblandning beskrivit en historisk process när det gäller världens olika raser; att varje ras och folkslag hade sin egen gud och att det inte var tänkt att de skulle blandas. Detta betyder inte att vi inte accepterar att det sker en rasblandning i dagens samhälle och som utövare har vi absolut inget krav, varken på oss själva eller på andra, att ändra på denna företeelse. Många blandäktenskap finns bland utövare och många utövare är också av blandad härkomst. Det nämns heller inget i Falun Gongs undervisning om att någon ras skulle vara bättre eller sämre än någon annan.

Falun Gong är inte en sekt och har inga politiska mål – Utövningen av Falun Gong är frivillig, öppen för alla och kostnadsfri. Allt material finns även tillgängligt gratis på www.falundafa.org. Vi har i likhet med andra kultiveringsmetoder en lärare, eller Mästare som det också kallas, som undervisar oss och vägleder vår kultivering. Angående sekt så har flera oberoende avhandlingar, och även grupper som hjälper före detta sektmedlemmar, inte funnit att de kriterier som krävs för att något ska kallas för sekt är uppfyllda vad gäller Falun Gong. Det finns heller inga politiska mål och inte heller något sökande efter makt i samhället – målen är helt och hållet andliga – detta påpekas även många gånger i Falun Gongs texter.

Utomjordiska civilisationer – Li Hongzhi har vid några tillfällen talat om att det finns avancerade civilisationer i universum.   Även andra har tagit upp dessa idéer och det finns vittnesmål och referenser. Han har även talat om att utomjordiska varelser påverkat vår mänsklighets tekniska utveckling. Detta har blivit en av de frågor som journalister och kritiker fokuserar på, eftersom det kan verka sensationellt, men för oss är inte denna fråga av central betydelse.

Medier – I programmet påstods att Falun Gong har egna medier ”med Li Hongzhi på toppen”. Detta stämmer inte. Däremot har personer som utövar Falun Gong startat olika medier (Epoch Times, New Tang Dynasty TV m fl.) med syftet att förmedla nyheter av hög kvalitet, bland annat med fokus på mänskliga rättigheter och situationen i Kina. Dessa medier har lyckats bryta igenom kommunistpartiets informationsblockad och för in ocensurerade nyheter i Kina. De avslöjar bland annat KKP:s brott i Tibet, omvärldens protester mot OS i Peking, förföljelsen av Falun Gong, sarsepidemin, aids, miljöproblem etcetera.

Som avslutning vill vi säga att den undervisning som utövare fokuserar på finns i huvudboken ”Zhuan Falun”. All annan undervisning är komplement som syftar till att vägleda utövaren i kultiveringsprocessen och ge ytterligare förståelse om livet och universum. De påståenden som kritiker fört fram om Falun Gong har tyvärr allt som oftast baserats på lösryckta meningar tagna ur sitt sammanhang, vilket därför lett till misstolkningar. Samma taktik har KKP använt genom åren men då för att medvetet svartmåla Falun Gong.

Finns det fler frågor om Falun Gong så ber vi dig kontakta oss eller söka svaren på våra hemsidor. Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi fått genom åren för att motverka förföljelsen och vi hoppas att dessa klargöranden gör att ni även i fortsättningen kommer att stödja oss i detta livsviktiga arbete; ett arbete som syftar till att avslöja och stoppa förföljelsen av miljontals oskyldiga människor i Kina.


Anders Eriksson
Malin Nordstrand