Fågelinfluensan H7N9 kan spridas mellan däggdjur genom kontakt
En läkare arbetar på ett laboratorium i Peking den 16 april 2013 då fågelinfluensan H7N9 bröt ut. (Str/AFP/Getty Images)


De senaste officiella nyheterna från Kina talar om att H7N9-utbrottet i landet är under kontroll, men en ny internationell studie manar till fortsatt försiktighet.

Enligt officiella kinesiska siffror har viruset krävt 36 liv bland de sammanlagt 131 kända fallen. De flesta som har dött har  varit personer som har exponerats för fjäderfän och inga nya fall hos människor har rapporterats sedan den 8 maj. I vissa familjer drabbades flera personer, vilket antydde att viruset kanske kunde överföras från människa till människa.

En ny artikel, som publicerades i vetenskapstidskriften Science den 23 maj, betonar att viruset är ”smittsamt och överförbart mellan däggdjur”. Det skulle kunna överföras mellan människor ”under rätt förhållanden”, enligt artikeln.

”Det här är
ett mer smittsamt virus, med högre överförbarhet [bland däggdjur], än de flesta fågelvirus vi har sett på senare tid”, sade en av studiens författare, Doktor Richard Webby på St. Jude Children Research Hospital i Memphis till NPR (National Public Radio).

”På en skala från ett till tio, från ett fågelvirus som saknar potential att infektera människor till en variant som är fullt ut anpassad till människor, kan vi inte säga var H7N9 befinner sig”, sade Webby. ”Men jag tror att vi med säkerhet kan säga utifrån de data som föreligger att det ligger närmre 10 än de fågelvirus som vi har sett infektera människor under det senaste årtiondet.”

Genom att använda illrar och grisar som däggdjursmodeller har forskarna visat att viruset sprids lätt när illrar är i närkontakt med varandra, genom beröring, hostningar och utbyte av kroppsvätskor.

”Den här studien sattes samman för att ge oss ledtrådar om överföringen hos H7N9, som har drabbat ett antal människor i Kina”, förklarade en annan av författarna, David Kelvin på University of Toronto i ett pressmeddelande. ”Djuren i studien fick mycket milda kliniska symptom som ett resultat av exponering för viruset och det var tydligt att det krävdes mycket nära kontakt för att överföring skulle ske. Det verkar också som att viruset i sin nuvarande form inte överförs särskilt väl via luften.”

Kelvin tillade att trots att forskningen utförts på djur så  ”löper vårdpersonal risk att smittas, eftersom de har nära kontakt med individerna.”

Forskarna kunde också se att både illrar och grisar utsöndrade viruset innan de visade kliniska symptom på infektion, vilket visar att sjukdomen kunde spridas även när djuren verkade vara friska.

”Jag oroar mig lite för att angelägenheten att göra något åt det här kommer att minska”, sade Richard Webby till NPR.

”Vi måste verkligen ta itu med det här viruset och få bort det från djurpopulationerna. Annars kommer det helt enkelt inte att försvinna.”

Översatt från engelska