Fackelstafetten för mänskliga rättigheter får stöd i Shanghai
Fackelstafetten för mänskliga rättigheters emblem framför Shanghais appellantkontor. (Foto: Epoch Times)


Den globala fackelstafetten för mänskliga rättigheter har officiellt nått Fastlandskina och Shanghai-invånare har anslutit sig för att stödja stafetten och kräva universella mänskliga rättigheter för alla människor i hela världen.

Den globala fackelstafetten är ett initiativ från ett antal sammanslutningar och grupper från andra länder, men sprider sig nu i hela Kina. Invånare i Shanghai har redan startat egna aktiviteter kring stafetten.

280 Shanghaibor skrev i ett öppet brev: ”Samma värld, samma mänskliga rättigheter. Allt eftersom facklan för mänskliga rättigheter sprider sig i världen välkomnar vi den till Kina och Shanghai. Fackelstafetten för mänskliga rättigheter symboliserar ljus, fred, rättvisa och universell kärlek. Låt falska gudar, korrupta tjänstemän och de som uppmanar till klassmotsättningar, rasåtskillnad och hat lämna denna värld!”

Vidare uttryckte man ”Shanghais invånare stödjer till fullo fackelstafettens mål – att stödja mänskliga rättigheter, förespråka demokrati, motsätta sig förföljelse och uppmana till godhet. Vi kommer att använda diverse metoder för att genomföra fackelstafettaktiviteter.”

I juni förra året använde uppskattningsvis 800 Shanghaibor sina riktiga namn för att underteckna ett öppet brev på internet med titeln ”Ett öppet brev om vädjan från invånare i Shanghai: Vi vill ha mänskliga rättigheter, inte OS.” Brevet uttryckte att trots att OS i Peking 2008 närmar sig har det inte fört med sig vare sig rikedom eller lycka. I stället har man sedan 2006 upplevt katastrofer utan motstycke på människorättsplanet.

Brevet påpekar även att OS i Kina borde vara det kinesiska folket till ära och välgång, eftersom OS symboliserar fred, vänlighet, enighet och ickevåld. Det kinesiska folket är emellertid berövat sina grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. Kommunistregimen spenderar enorma summor på OS för sitt eget ryktes skull och för bra publicitet. Förutom att man inte bryr sig om medborgarnas väl och ve så inkräktar man ständigt på deras rättigheter, vilket leder till att invånarna inte uppskattar OS i Kina.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-31/68333.html