Fackelstafetten för mänskliga rättigheter anländer till München
Facklan för mänskliga rättigheter började sin resa i Aten (Foto: Epoch Times)


På morgonen den 25 augusti kl 11:00 anlände facklan för mänskliga rättigheter (HRTR) till Münchens olympiapark. Facklan tändes i Aten och efter att varit i Berlin kom den till München. Medlemmen i den tyska avdelningen av Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG) Volker mottog facklan från den sju år gamla flickan Chen Fadu. En folksamling från hela Tyskland tittade på fackelstafetten för mänskliga rättigheter när den passerade genom München och anlände till torget Marienplatz där stadshuset finns.

Innan stafetten startade lästes ett öppet brev från stafettens organisatörer upp inför de samlade. Brevet var adresserat till Tysklands kansler Angela Merkel, som den 26 augusti besökte Kina. Brevet säger:

”Den kinesiska kommunistregimen försöker använda ekonomiska påtryckningar för att övertala västerländska regeringar att överge sina värderingar och ignorera de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina. De olympiska spelen har blivit ett verktyg för deras övertalningar. Den kinesiska regimen fortsätter nu sina grymma kränkningar av mänskliga rättigheter bakom skyddet av de fem ringar som är symbolen för de olympiska spelen. Det kommunistiska styret har inte hållit sina löften om att förbättra läget för de mänskliga rättigheterna i Kina. Efter att Peking fick 2008-års sommar-OS har situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina i många avseenden bara blivit värre, i stället för att förbättras. Vi som lever i västerländska samhällen kan inte förbli fullständigt oberörda av det som händer i dagens Kina. Ett omfattande brott sker nu i Kina – organskörd från levande oskyldiga människor sker nu i landet för vinstsyften. I varje ögonblick är våra kinesiska vänner i fara: deras organ såsom lever, njurar eller hjärta kan hela tiden tas med tvång.”

Thierach, ordförande för Munich International Society for Human Rights, sade i sitt tal att när den Internationella olympiska kommittén gav 2008-års sommar-OS till Peking hoppades de att det skulle medföra förbättringar för de mänskliga rättigheterna i Kina. Men förhoppningarna grusades – sex år efter att Kina fick de olympiska spelen har situationen för de mänskliga rättigheterna bara blivit värre. Många tycker nu att 2008-års sommar-OS inte skall hållas i Kina.

Den kinesiska kommunistregimen försöker använda ekonomiska påtryckningar för att beveka västerländska regeringar att överge sina värderingar och ignorera de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina.

Tvillingarna Lisa och Sonia, 14 år och från München, hade fått en broschyr om fackelstafettens ankomst till München. De bestämde sig för att delta i stafetten.

– Vi är här i dag för att springa för förbättringar av mänskliga rättigheter i Kina och vädja för uppmärksamhet för den pågående förföljelsen av Falun Gong, sade de.

Broehl mottog också broschyren om stafetten för mänskliga rättigheter. Han bestämde sig för att närvara på stafetten i München. Ett år tidigare hade han fått Falun Gongs broschyr som beskrev om kinesisk organskörd för vinstsyften.

– När jag hörde att detta evenemang var för att vädja om förbättrade förhållanden för mänskliga rättigheter i Kina tänkte jag att jag borde göra något, sade han.

Organisatörerna sade att fackelstafetten för mänskliga rättigheter under det kommande året kommer att ha sin färd till över 100 städer i 30 länder tvärs över fem kontinenter. Syftet med fackelstafetten för mänskliga rättigheter är att kalla på världens uppmärksamhet om att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna fortsätter i Kina.

Översatt från version