Facebook riskerar elda för kråkorna i Luleå


Gert Svensson, biträdande föreståndare på KTH:s superdatorcentrum, kommenterar Facebooks datacentrum, som ska förläggas utanför Luleå. Den placeras där för det kyliga vädrets skull, men Svensson säger i ett pressmeddelande:

”Det är inte alls säkert att det listigaste sättet är att göra som Facebook och förlägga serverhallen utanför Luleå. Det kanske är bättre att bygga serverhallarna i staden så att man kan ta tillvara spillvärmen.”

Detta uttalande baseras på Gert Svenssons erfarenhet av när Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm installerade sin nya superdator Lindgren. Elräkningarna blev dyrare än för den gamla superdatorn och ett pilotprojekt sattes igång.

”Vi samlar ihop den varma luften från Lindgren, sänder den genom industriella värmeväxlare och får ut 35-gradigt vatten. Detta vatten skickas sedan till ett av kemihusen på KTH:s campus vid Vallhallavägen i Stockholm för att värma upp lokalerna där”, säger Svensson.

KTH kunde använda befintliga fjärrkylrör och slapp därmed att dra nya ledningar. De använder returvattnet för kylning och inte heller behövdes några värmepumpar, vilka drar energi.

KTH har sparat 390 000 kronor på fjärrkyla och 290 000 kronor på fjärrvärmen. Ju dyrare elen blir hädanefter desto bättre affär blir det, för att inte tala om den miljövinst som KTH gör genom att ta tillvara på energin istället för att elda för kråkorna, som Svensson menar att Facebook kommer att göra.