Exoplaneter mer regel än undantag i Vintergatan
Teckningen ger ett intryck av hur vanligt det är med planeter runt stjärnor i Vintergatan. (ESO/M. Kornmesser)


Extrasolära planeter kan finnas i större omfattning i vår galax än man tidigare trott, enligt ny forskning som publiceras i tidskriften Nature 12 januari.

Med hjälp av en teknik som kallas gravitationell mikrolinsning har astronomer från European Southern Observatory (ESO) under sex år undersökt miljontals stjärnor i Vintergatan och kommit fram till att många stjärnor sannolikt har mer än en planet som kretsar kring dem.

Tidigare har två metoder använts för att hitta exoplaneter: att upptäcka planetens dragningskraft på sin stjärna, och att observera hur planeten reducerar ljuset från sin stjärna då den passerar framför stjärnan.

De här teknikerna är emellertid bäst vid lokalisering av planeter som är massiva eller som kretsar nära sina stjärnor. Följaktligen kan många andra exoplaneter missas. Med gravitationell linsning kan man dock finna planeter med olika stor massa, liksom planeter som kretsar på stort avstånd från sina solar.

”Vi har letat efter bevis för exoplaneter med hjälp av observationer från mikrolinsning i sex år”, sade huvudförfattaren till studien, Arnaud Cassan på Institut d’Astrophysique de Paris, i ett pressmeddelande. ”Anmärkningsvärt nog visar vår data att planeter är vanligare än stjärnor i vår galax.”

”Vi har också upptäckt att lättare planeter, som superjordar eller kalla versioner av Neptunus, måste vara vanligare än tyngre planeter.”

Med användning av data från undersökningarna PLANET (Probing Lensing Anomalies NETwork) och OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), som detekterar planeter utifrån interaktionen mellan deras gravitationsfält och deras stjärnor, har teamet observerat den resulterande gravitationella mikrolinsningen, som får alla närvarande planeter att förstärka sin stjärnas ljusstyrka.

Trots styrkan med den här tekniken så begränsas dess planetfinnande potential genom två faktorer: chansen till att stjärnan i bakgrunden linjerar är väldigt liten plus att planetens omloppsbana också måste vara i linje.

Tre exoplaneter upptäcktes under de sex åren av forskning – en superjord och två planeter med massor liknande Neptunus och Jupiter. Detta är ett bra resultat för en så finkänslig teknik, vilket tyder på att astronomerna antingen hade en väldigt tur eller att exoplaneter är helt normalt i vår galax.

Forskarna innefattade i sin statistiska analys sju andra exoplaneter, och de många fallen där inga observationer gjordes, och drog slutsatsen att en av de sex undersökta stjärnorna har en Jupiterliknande planet, att hälften av dem har planeter med en massa likt Neptunus, och att två tredjedelar har superjordar.

”Vi trodde tidigare att jorden kan vara unik i vår galax”, berättade en annan av författarna, Daniel Kubas på ESO, i pressmeddelandet. ”Nu tycks det dock som om det bokstavligen finns miljarders planeter med en massa liknande jordens som kretsar kring stjärnor i Vintergatan.”

Översatt från engelska.