EU:s stimulansplan ska rädda jobben och främja miljövänlig teknik


EU presenterade den 26 november en stimulansplan för att rädda jobben på kort sikt och genomföra riktade investeringar för en hållbar utveckling på längre sikt.

Återhämningsplanen kan på kort sikt göra att flera miljoner människor kan behåll sina arbeten. Den syftar till att vända krisen till en möjlighet att skapa tillväxt, samt skapa fler och bättre jobb i framtiden, meddelade Europakommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Stimulansplanen kostar 200 miljarder euro och skall till 85 procent finansieras av medlemsstaterna och till 15 procent med medel från EU och den Europeiska investmentbanken (EIB).

Den globala finanskrisen, som är den värsta sedan 1980-talet, har satt världen i en recession som kan vara i minst två år, enligt OECD:s prognoser. Enligt Europakommissionens bedömning kommer tillväxten i EU att stagnera under 2009 för att sedan långsamt börja återhämta sig under 2010. Sysselsättningen inom EU förväntas under de kommande två åren att öka marginellt.

Nästan dagligen varslar företag i Europa om omfattande personalnedskärningar. Hushållen drabbas hårt när arbetslöheten ökar. För att motverka detta föreslår Europakommissionen att medlemsländerna stimulerar efterfrågan på sina hemmamarknader, minskar arbetsgivaravgifterna för lågbetalda arbeten, skapar åtgärder för att minska arbetslösheten, stödjer exportföretagen som gynnar tillväxt i andra medlemsländer och tar bort kravet på årlig redovisning för de allra minsta företagen.

Tillsammans med Europeiska investeringsbanken kommer EU att genomföra så kallade ”smarta investeringar”, bestående av bland annat stöd till utveckling av miljövänliga bilar, energisnåla byggnader, bredband och utveckling av ny teknologi som skapar framtida jobb.

– På grund av den speciella situationen öppnar vi möjligheten för flexibilitet i form av lån och garantier som bil- och andra industrier kan ansöka om. Vi vet att det är en kritisk sådan som bilindustrin nu möter, sade Barroso på en presskonferens i Bryssel.

EU lovar att inte ställa något enhetligt krav på medlemsstaterna. Varje land ska utgå ifrån sina nationella förhållanden och förutsättningar. Planen förväntas bli godkänd den 12 december.