EU:s gränspolis anklagas för medverkan i människorättskränkningar
Frontex team för snabba ingripanden vid gränsen patrullerar för tredje dagen i rad vid sitt huvudkontor i Orestiada, nära den grekisk-turkiska gränsen den 6 november 2010. (Foto: Sakis Mitrolidis / AFP / Getty Images)


EU:s gränspatrullbyrå anklagas för att misshandla invandrare, utsätta dem för ”omänskliga och förnedrande förhållanden” genom att placera dem i överfulla uppsamlingscenter i Grekland, sade en internationell människorättsgrupp på onsdagen.

Human Rights Watch (HRW) skrev i en 62-sidig rapport med titeln EU:s Dirty Hands (EU:s smutsiga händer), att EU:s externa gränsorgan, Frontex, skickade migranter till dessa uppsamlingscenter i den Grekiska regionen Evros med vetskap om att de anläggningar som finns där inte uppfyller standarden för grundläggande mänskliga rättigheter.

På sådana grekiska anläggningar är det relativt vanligt med redogörelser för misshandel eller tortyr, sade New York-baserade människorättsgruppen, som intervjuat 65 migranter som vistats där.

HRW sade att anläggningarna är extremt trångbodda och gav som exempel polisstationen i Feres, vilken är byggd för att hålla bara 30 personer men i stället hyste 97 personer. Det är vanligt att man ser kvinnor och män vistas i samma rum liksom att ”ensamkommande barn får vistas bland icke-närstående vuxna i överfulla celler”, säger rapporten.

”Avloppsvatten rann på golven och lukten var svår att stå ut med. Grekiska vakter bar munskydd när de kom in i gången mellan de gallerförsedda stora cellerna,” tillade människorättsgruppen. På anläggningarna var det brist på sängar och sängkläder, toaletter och medicinsk hjälp.

”Frontex har blivit en partner som utsätter migranter för behandling som de vet är absolut förbjuden enligt lagstiftning om mänskliga rättigheter”, sade Bill Frelick, HRW:s programdirektör för flyktingar, i ett uttalande.

Frontex ger alltså medvetet stöd till brott mot mänskliga rättigheter genom att skicka invandrare dit, sade HRW. Ungefär 12 000 migranter fångades in mellan november 2010 och februari 2011 av Frontexvakter nära gränsen till Turkiet och skickades sedan till anläggningar i Grekland.

EU placerade flera hundra Frontexvakter nära gränsen mellan Turkiet och Grekland i december förra året efter att det beslutats att grekiska myndigheter låter alltför många invandrare slinka in.

EU-kommissionen sade att Frontex inte ska bära skulden för övergreppen i Greklands uppsamlingscenter men medgav att anläggningarna inte uppfyller kraven och att man skulle ge HRW-rapporten vederbörlig uppmärksamhet.

EU-länderna är de enda som ansvarar för att organisera och kvarhålla invandrare, säger kommissionen, och tillägger att ”Frontex fullt ut respekterar och strävar efter att främja de grundläggande rättigheterna i sina operationer vid gränskontrollerna.”

Dessutom, sade kommissionen, att lägga ner Frontex arbete längs gränsen skulle inte lösa några problem, inberäknat överfulla uppsamlingscenter, vilka blir resultatet vid gripandet av ett stort antal invandrare.

Kommissionen har också upprepade gånger sagt till de grekiska myndigheterna att lösa situationen, rusta upp sina anläggningar och bygga nya.

Översatt från engelska