Europas ministrar kunde inte enas om flyktingkvoter
Migranter på väg genom Serbien till ett EU som inte kan komma överens om hur de ska tas emot och vart de ska ta vägen. Gårdagens EU-möte kom fram till att ta emot 160 000 flyktingar men inte hur de ska fördelas. Foto: Christopher Furlong/Getty Image


Gårdagens tuffa förhandlingar i Bryssel ledde inte fram till någon permanent lösning för Europas flyktingmottagande. Man enades om att ta hand om 160 000 flyktingar men inte hur. Nu väntar troligen en omröstning vid nästa ministermöte.

Trots många timmars tidvis hårda förhandlingar mellan EU:s migrations- och justitieministrar, nådde man inte fram till någon enighet i fråga om flyktingkvoter. Men man har ändå kunnat enas om att tillsammans ta hand om 160 000 asylsökande.

Några exakta detaljer eller kvoter om hur fördelningen ska göras finns ännu inte. Den frågan lämnas till nästa ministermöte, den 8 oktober.

Tysklands inrikesminister Thomas de Maizieres var besviken på resultatet av förhandlingarna och sade att resultatet var ”långt ifrån vad vi förväntat oss av europeisk solidaritet”.

Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström var också besviken, och anser att det är hög tid för EU att ta fram politiskt ledarskap,

– Det pågår ett krig i Syrien som tvingar människor på flykt. I flera år har vi sett på när människoliv efter människoliv går till spillo. Nu kan vi inte blunda längre, säger hon.

Sex länder har hittills vägrat gå med på ett bindande kvotsystem för flyktingar i EU. Det är Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Slovakien och Tjeckien. Men vid nästa ministermöte kommer det med all säkerhet att bli en omröstning och då kommer EU-kommissionens förslag om tvingande kvotsystem att vinna. De här sex länderna har inte tillräckligt med röster för att stoppa det, säger Sveriges migrations- och justitieminister Morgan Johansson. Då kommer de att tvingas vara med i den gemensamma fördelningen av de 160 000 flyktingarna.

– Ibland måste man göra saker som man inte vill bara för att omständigheterna faktiskt påkallar ett politiskt ledarskap. EU måste ta på sig ett politiskt ledarskap nu, sade Morgan Johansson.