Europaparlamentets nye talman stödjer människorättsfrågor i Kina
Jerzy Buzek som nyligen valdes till talman i Europaparlamentet. (Foto: AFP/Janek Skarzynski)


På sin första dag som talman för Europaparlamentet, utryckte Jerzy Buzek, sitt stöd för det kinesiska folkets utträde ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

I en intervju sa han att den kampanj som uppmuntrar det kinesiska folket att träda ur KKP ”är ett bra sätt”. Presidenten sa redan i sitt installationstal, att under hans ordförandeskap skulle mänskliga rättigheter få hög prioritet.

Tidigare var Buzek medlem i den polska fackföreningen Solidaritet, för att försöka införa demokrati och frihet i det kommunistiskt styrda landet. Han gjorde en koppling mellan det första fria valet i Polen den 4 juni 1989 och ”dramatiken och tragedin, kring massakern på Himmelska fridens torg, som hände på exakt samma dag.”

-Vi får aldrig glömma de mänskliga rättigheterna, de är grunden för den Europeiska unionen och Europa, sade Buzek.

En reporter från NTDTV (New Tang Dynasty TV) ställde en fråga om mänskliga rättigheter och fria medier i Kina, i svaret uttryckte han sin uppskattning över den oberoende kinesiska medians närvaro i EU. Han kallade NTDTV ett mycket gott tecken och en signal som inbringar hopp.

För att visa att han förstår betydelsen av oberoende medier, gav Jerzy Buzek en personlig historia från sin tid i Solidaritet. 

-När vi var med i Solidaritet, var vi mycket underjordiskt aktiva, och varje dag kunde vi ha gripits. Men ljudet från radion som sände från väst, och hävdade att vi hade rätt, hade rätten på vår sida, var mycket viktigt för oss.

Med det kinesiska folket i åtanke fortsatte han:
– Jag tycker absolut att vi ska erbjuda er detsamma.

Jerzy Buzek kallade valet (av honom), för en hyllning till alla de miljontals människor som inte böjde sig för ett fientligt system. Med detta visade han sin respekt för alla människor i östeuropeiska länder som har lyckats etablera demokrati och frihet istället för den tidigare kommunistiska regimen. I Kina, förtrycks människor fortfarande av den största kommunistregimen som finns idag.

När han tillfrågades om sin uppfattning av den fredliga rörelsen i Kina, där kineserna träder ur kommunistpartiet och dess närstående organisationer, svarade Buzek: 

– De är på god väg!

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19654/