Europaparlamentet fördömer Kinas våld mot Tibet
EU-parlamentet fördömde i går Kinas våld i Tibet. Tidigare har demonstrationer hållits i Bryssel som krävt att EU hjälper de utsatta tibetanerna. (Foto: AFP/Dominique Faget)


En resolution antagen av Europaparlamentet, fördömer de kinesiska säkerhetsstyrkornas brutala våld i Tibet. Samtidigt uppmanar parlamentet Kina att uppfylla sina löften om mänskliga rättigheter och de kräver frigivning av dem som fängslats för att de sökt information. Ledamöterna anser att OS är ett utmärkt tillfälle att erbjuda frihet för hela det kinesiska folket.

Europaparlamentet fördömer de kinesiska säkerhetsstyrkornas brutala våld mot demonstranterna i Tibet i en resolution som antogs den 10 april med 580 röster för, 24 emot och 45 nedlagda röster. Ledamöterna uppmanar den kinesiska regeringen att se till så att skadade tibetaner får fullgod sjukvård och att gripna får rättsligt bistånd. En öppen och oberoende FN-ledd utredning av den senast tidens upplopp och förtryck i Tibet efterlyses också av ledamöterna

Europaparlamentet kritiserar Kinas diskriminering av etniska minoriteter och uppmanar Kina att uppfylla åtagandet om mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och rättstatens principer.

Europaparlamentet uppmanar också Kina att uppfylla de åtaganden som tillkännagavs då Internationella olympiska kommittén beslöt att tilldela Kina spelen. Parlamentet uppmanar även Kina att inte missbruka OS 2008 genom att gripa dissidenter, journalister och människorättsaktivister inför spelen, dessutom ska Kina omedelbart upphöra att censurera och blockera nyhets- och informationssajter. Ledamöterna kräver även frigivning av alla journalister, internetanvändare och cyberdissidenter som endast utövat sin rätt till information.

Parlamentet beklagar att inget resultat uppnåtts mellan de kinesiska myndigheterna och Dalai Lama och efterlyser en konstruktiv dialog. Ledamöterna tar ställning för Dalai Lama som uppmanat det tibetanska folket till fredliga protester och avvisat krav på självständighet för Tibet. Ledamöterna tycker liksom Dalai Lama att OS erbjuder ett utmärkt tillfälle att erbjuda frihet för hela det kinesiska folket.

En gemensam ståndpunkt efterlystes av ledamöterna när det gäller stats- och regeringschefernas närvaro vid OS-invigningen. Om dialogen mellan de kinesiska myndigheterna och Dalai Lama inte återupptas blir det möjligt att utebli, påpekade ledamöterna.

Vid debatten den 26 mars om Tibet sade talmannen Hans-Gert Pöttering:

– Varje ansvarskännande politiker måste ställa sig frågan om han eller hon kan delta i öppningsceremonin av de olympiska spelen om den kinesiska ledningen inte eftersträvar en dialog och kompromisser.